Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie sądeckie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1516 - 1784
Acta Castrensia Sandecensia 1516 - 1784
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inne pomoce No kartoteka materiałów do dziejów wsi, kartoteka materiałów do wojen szwedzkich, repertorium
Sąd pierwszej instancji dla szlachty, obejmujący zakresem terytorialnym działalności okręg grodowy sądecki (powiat ziemski czchowski), funkcjonujący od XIV w. w składzie starosta (najczęściej zastępowany przez podstarościego lub innych urzędników), sędzia i pisarz grodzki. Kompetencje sądu grodzkiego obejmowały przede wszystkim sprawy karne z zakresu tzw. czterech artykułów grodzkich (napad na dom, podpalenie, napad na drodze publicznej, gwałt na kobiecie), sprawy szlachty gołoty, sprawy związane z bezpieczeństwem sądów i egzekucją wyroków oraz sprawy wniesione przed ten sąd na podstawie zasady swobodnego wyboru sądu (foro prorogato). Od XVI w. posiedzenia sądu odbywały się co sześć tygodni, wyłonionego z niego urzędu rozpatrującego sprawy drobniejsze codziennie (od 1575 r. co dwa tygodnmie, po 1673 r. podział na sąd i urząd zanikł). W 1598 r. sąd grodzki sądecki uzyskał prawo wieczności tj. przyjmowania wpisów zeznań dotyczących obrotu nieruchomościami. Sąd grodzki sądecki uległ reorganizacji w 1778 r., w 1780 r. utracił prawo do przyjmowania wpisów dotyczących obrotu nieruchomościami, a w 1784 r. został zlikwidowany Sprawy karne, prowizorialne, egzekucje wyroków sądowych, relacje, manifestacje, protestacje, plenipotencje, oblaty, sprawy z roków skargowych, wpisy - inskrypcje wieczyste i czasowe:
1. Inscriptiones 1516-1780 sygn. 1-105
2. Relationes 1550-1784 sygn. 106-354
3. Decreta iudicii 1552-1673 (sygn. 355-371)
4. Decreta officii 1574-1784 (sygn. 372-441)
5. Regestra causarum 1676-1783 (sygn. 442-451)
Zespół w Oddziale I.

Amount of archival material

451

451

0

54.20

54.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.