^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 29/86/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1870 » Series:: 2 Indeksy » File/unit:: 17

Spis ludności 1870, Indeks M-Z

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 17
- brak danych -
1870

1870 - 1870
polski
- brak danych -
- brak danych - S 107
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie J 11747
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -