^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 29/87/0 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1880 » Series:: 2 Indeksy » File/unit:: 26

Indeks do spisu ludności 1881, Litery A-Z (obcy)

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 26
- brak danych -
1880

1880 - 1880
polski
- brak danych -
- brak danych - S 133
księga rękopis
destrukt
1078 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -