Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu wyższego (leńskiego) prawa niemieckiego na zamku bieckim

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1379 - 1598
Acta Iuris Supremi Castri Biecensis 1379 - 1404
1410 - 1491
1518 - 1556
1589 - 1598
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku bieckim to jeden z najstarszych sądów leńskich ma-łopolskich, istniał już w II połowie XIV w. Załatwiał sprawy dotyczące wójtostw i sołectw ziemi bieckiej, prawie wyłącznie wsi królewskich, nie wydawał ortyli. W jego skład wchodził osobny wójt, a później zamiast wójta sędzia grodzki biecki oraz 7 ławników spośród sołtysów wsi ziemi bieckiej. Zasiadał w ratuszu bieckim lub też w domu wójta bieckiego. Stopniowo jego działalność słabnie, zwłaszcza w XVI w. i w początkach II połowy XVI w. zaprzestaje działalności Sprawy sołtysów, sołectw i wójtostw ziemi bieckiej:
1. Acta et decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Biecensis 1379-1556 (sygn. 1-4)
Zespół w Oddziale I.

Amount of archival material

4

4

0

0.16

0.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.