Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
Previous archive Next archive
16916.0 25545.0
3355.59 83
45082 - brak danych -

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów,
Oddział II - akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.,
Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych,
Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.,
Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej,
Oddział VI - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym,
Oddział VII - ds. administracyjnych,
Oddział VIII - konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego,
Dział finansowo-księgowy,
Oddział zamiejscowy w Bochni,
Oddział zamiejscowy w Nowym Sączu,
Oddział zamiejscowy w Tarnowie,
Ekspozytura w Nowym Targu,
Ekspozytura w Spytkowicach

2 września 1878 roku rozpoczęło działalność Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie i tę datę uznaje się za początek Archiwum Państwowego w Krakowie.


Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie. W 1936 roku przyjęło nazwę Archiwum Państwowe.

Rada Miasta Krakowa uchwałą z 2 czerwca 1887 roku nadała archiwum miejskiemu nazwę Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa oraz siedzibę w budynku przy ulicy Siennej 16. W 1951 roku zostało ono włączone do sieci archiwów podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, a 1 lutego 1952 roku włączone do Archiwum Państwowego w Krakowie.

Z dniem 29 grudnia 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba Archiwum Państwowego. Tu powstało w 1896 roku istniejące do dziś Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a swe posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, prekursor służby ochrony zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, urzędy stanu cywilnego, instytucje gospodarcze, osoby prywatne. Przejmujemy archiwalia przede wszystkim związane z historią miasta i regionu, ale także materiały dotyczące dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej, będące uzupełnieniem posiadanych archiwów rodzinnych.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
29/1/0 Księgi ziemskie krakowskie 1374 - 1673, 1764 - 1796 149384
29/2/0 Księgi ziemskie zatorskie 1440 - 1778 41
29/2/1 Sąd kapturowy zatorski 1648 0
29/3/0 Księgi ziemskie pilzneńskie 1436 - 1784 0
29/4/0 Księgi grodzkie bieckie 1426 - 1783 104939
29/5/0 Księgi grodzkie krakowskie 1407 - 1796 575132
29/6/0 Księgi grodzkie oświęcimskie 1598 - 1784 16996
29/6/1 Sąd skarbowy księstw oświęcimskiego i zatorskiego 1700 - 1701 0
29/7/0 Księgi grodzkie sądeckie 1516 - 1784 286773
29/8/0 Księgi grodzkie pilzneńskie 1765 - 1773 0
29/9/0 Księgi sądu wyższego (leńskiego) prawa niemieckiego na zamku bieckim 1379 - 1598 1143
29/9/1 Księga sądu starosty bieckiego odwołań od wyroków ławy i rady miasta Biecza 1589 - 1598 0
29/10/0 Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim 1390 - 1794 19039
29/11/0 Sąd sześciu miast 1524 - 1725 1026
29/12/0 Sąd apelacyjny i kryminalny ordynaryjny miast wydziału województwa krakowskiego 1791 - 1794 0
29/13/0 Księgi sądu sołtysiego (magdeburskiego) leńskiego sądeckiego 1516 - 1578 88
29/14/0 vacat - Księgi sądu starosty bieckiego odwołań od wyroków ławy i rady miasta Biecza - włączono do zespołu nr 9 - Księgi sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku bieckim 0
29/15/0 Księgi sądu starosty bocheńskiego odwołań od wyroków ławy i rady miasta Bochni 1753 - 1772 0
29/16/0 Księgi sądu podkomorzego krakowskiego odwołań od wyroków ławy i rady miasta Wieliczki 1579 - 1779 0
29/17/0 Sądy komisarskie 1494 - 1566 0
29/18/0 Sąd Podkomorski 1538 - 1791 0
29/19/0 Sądy wyjątkowe 1563 - 1575 0
29/20/0 Sądy kapturowe 1632 - 1764 655
29/21/0 Akta sądu skarbowego województwa krakowskiego 1658 - 1720 0
29/22/0 Sąd konfederacyjny 1673 0
29/23/0 Sąd ziemiański 1792 0
29/24/0 Sąd konfederacyjny 1792 - 1793 0
29/25/0 Księgi sądu wojewodzińskiego żydowskiego krakowskiego 1620 - 1649 0
29/26/0 Sądy różne - zbiór szczątków zespołów 1520 - 1875 0
29/26/1 Sąd grodzki krakowski (ekstrakty w sprawach miast Krakowa, Kazimierza i Kleparza) 1520 - 1789 0
29/26/2 Sąd ziemski krakowski (ekstrakty w sprawach miast Krakowa, Kazimierza i Kleparza) 1585 - 1797 0
29/26/3 Sąd asesorski (kopie apelacji od sądów miejskich) 1539 - 1795 0
29/26/4 Sąd starościński w Bochni (pozwy) 1757 - 1772 0
29/26/5 Forum Nobilium 1787 - 1868 0
29/26/6 Sąd relacyjny 1618 0
29/26/7 Sąd Sejmowy Królestwa Polskiego (wyrok o zbrodnię stanu) 1828 0
29/26/8 Sądy prawa magdeburskiego (wyroki, porządek sądów) 1545 - 1732 0
29/26/9 Varia: Trybunał Lubelski, Sąd Skarbowy, Sąd Kapturowy, Sąd Marszałkowski, Sąd Referendarski, Sąd Sejmowy 1581 - 1794 0
29/27/0 Rejestry poborowe województwa krakowskiego 1628 - 1712 0
29/28/0 Księgi wielkorządów krakowskich 1461 - 1794 0
29/29/0 vacat - Komisja Dobrego Porządku - włączono do zespołu nr 34 - Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 0
29/30/0 Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego 1790 - 1794 8477
29/31/0 Akta Konfederacji Targowickiej Województwa Krakowskiego 1791 - 1794 0
29/32/0 Varia - zbiór szczątków zespołów 1409 - 1897 739
29/32/1 Przysięgi w sprawach podatkowych 1658 - 1777 0
29/32/2 Taryfy świadczeń na rzecz chorągwi wojskowych 1676 0
29/32/3 Księga porządku ustanowionego w miasta Olkuszu do dóbr stołowych JKM należących 1786 - 1788 0
29/32/4 Lustracja sołectw województwa krakowskiego 1711 0
29/32/5 Szkody wojskowe w województwie krakowskim 1699 - 1710 0
29/32/6 Documenta super nonnulla bona Regni Poloniae 1783 - 1810 0
29/32/7 Różne ekstrakty z ksiąg ziemskich i grodzkich woj. krakowskiego i innych województw 1409 - 1794 [1869] 0
29/32/8 Spisy i kopie przywilejów różnych miast woj. krakowskiego i ruskiego 1580 - 1786 0
29/32/9 Konsygnacje akt grodzkich i ziemskich krakowskich 1817 - 1818 0
29/32/10 Sąd komisarski w Bieczu 1518 - 1550 0
29/32/11 Taksa wojewodzińska Piotra Kmity 1538 0
29/32/12 Extractus relationum positarum citationum ex actis terrestribus Cracoviensibus 1777 - 1788 0
29/32/13 Akta (oryginały i kopie) do dziejów Podhala 1595 - 1821 0
29/32/14 Pamiętnik Ksawerego Drzewieckiego komisarza komisji porządkowej cywilno-wojskowej województwa wołyńskiego powiatu krzemienieckiego 1790 - 1795 0
29/32/15 Luźne zapiski sądowe 1427 - 1790 0
29/32/16 Księga radziecko-ławnicza miasta Kalwarii Zebrzydowskiej 1630 - 1811 0
29/32/17 Pozwy na sąd ziemski w Książu 1588 - 1611 0
29/32/18 Księga wójtowska miasta Strzyżowa nad Wisłokiem 1594 - 1622 0
29/32/19 Akta (oryginały i kopie) do dziejów miasta Krosna nad Wisłokiem 1410 - 1897 0
29/32/20 Księga wiejska Klimkówki nad Ropą 1600 - 1762 0
29/32/21 Księga radziecko-ławnicza miasta Ropczyc 1694 - 1727 0
29/32/22 Inwentarze browaru starostwa krakowskiego 1785 0
29/33/0 Akta miasta Krakowa [1227] 1300 - 1945 [1975] 478056
29/33/1 Cech barchaników w Krakowie 1564 - 1838 0
29/33/2 Cech bednarzy [ i leglarzy] w Krakowie 1532 - 1820 0
29/33/3 Cech białoskórników w Krakowie 1697 - 1824 0
29/33/4 Cech blacharzy w Krakowie 1666 - 1870 0
29/33/5 Cech brukarzy w Krakowie 1677 - 1788 0
29/33/6 Cech chirurgów, cyrulików i felczerów w Krakowie 1552 - 1799 0
29/33/7 Cech cieśli w Krakowie 1605 - 1865 0
29/33/8 Cech cukierników, pasztetników i traktierników w Krakowie 1677 - 1870 0
29/33/9 Cech drukarzy w Krakowie 1642 - 1798 0
29/33/10 Cech farbiarzy w Krakowie 1746 - 1816 0
29/33/11 Cech garbarzy w Krakowie 1585 - 1853 0
29/33/12 Cech garncarzy w Krakowie 1504 - 1821 0
29/33/13 Cech grzebieniarzy w Krakowie 1502 - 1841 0
29/33/14 Cech iglarzy w Krakowie 1522 - 1749 0
29/33/15 Cech introligatorów i puzderników w Krakowie 1596 - 1816 0
29/33/16 Cech jaglarzy w Krakowie 1727 - 1794 0
29/33/17 Cech kaletników, miechowników, taszników, rękawiczników i farbiarzy w Krakowie 1557 - 1821 0
29/33/18 Cech kapeluszników w Krakowie 1566 - 1821 0
29/33/19 Cech kominiarzy w Krakowie 1721 - 1821 0
29/33/20 Cech konwisarzy w Krakowie 1550 - 1821 0
29/33/21 Cech kotlarzy w Krakowie 1529 - 1865 0
29/33/22 Cech kowali w Krakowie 1593 - 1850 0
29/33/23 Cech kramarzy w Krakowie 1697 - 1824 0
29/33/24 Cech krawców w Krakowie 1531 - 1821 0
29/33/25 Cech krupników i mączników w Krakowie XVI w. - 1889 0
29/33/26 Cech kurdybaników w Krakowie 1583 - 1821 0
29/33/27 Cech kuśnierzy w Krakowie 1701 - 1821 0
29/33/28 Cech malarzy i lakierników w Krakowie 1565 - 1827 0
29/33/29 Cech mieczników i szpadników w Krakowie 1636 - 1821 0
29/33/30 Cech mosiężników, ludwisarzy i paśników w Krakowie 1766 - 1821 0
29/33/31 Cech murarzy i kamieniarzy w Krakowie 1598 - 1822 0
29/33/32 Cech muzykantów w Krakowie 1669 - 1827 0
29/33/33 Cech mydlarzy w Krakowie 1547 - 1874 0
1 2 3 ... 54 55
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.