Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
Previous archive Next archive
16916.0 25545.0
3355.59 83
45082 - brak danych -

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów,
Oddział II - akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.,
Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych,
Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.,
Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej,
Oddział VI - nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym,
Oddział VII - ds. administracyjnych,
Oddział VIII - konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego,
Dział finansowo-księgowy,
Oddział zamiejscowy w Bochni,
Oddział zamiejscowy w Nowym Sączu,
Oddział zamiejscowy w Tarnowie,
Ekspozytura w Nowym Targu,
Ekspozytura w Spytkowicach

2 września 1878 roku rozpoczęło działalność Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie i tę datę uznaje się za początek Archiwum Państwowego w Krakowie.


Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie. W 1936 roku przyjęło nazwę Archiwum Państwowe.

Rada Miasta Krakowa uchwałą z 2 czerwca 1887 roku nadała archiwum miejskiemu nazwę Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa oraz siedzibę w budynku przy ulicy Siennej 16. W 1951 roku zostało ono włączone do sieci archiwów podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, a 1 lutego 1952 roku włączone do Archiwum Państwowego w Krakowie.

Z dniem 29 grudnia 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba Archiwum Państwowego. Tu powstało w 1896 roku istniejące do dziś Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a swe posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, prekursor służby ochrony zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, urzędy stanu cywilnego, instytucje gospodarcze, osoby prywatne. Przejmujemy archiwalia przede wszystkim związane z historią miasta i regionu, ale także materiały dotyczące dawnych terenów wschodnich Rzeczypospolitej, będące uzupełnieniem posiadanych archiwów rodzinnych.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
29/280/0 Kataster galicyjski 1844 - XX w. 40334
29/281/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie [1871] 1919 - 1933 [1939] 0
29/281/1 Okręgowy Urząd Ziemski w Przemyślu 1921 - 1923 0
29/282/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Białej - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej zespół 13/1317 Powiatowy Urząd Ziemski w Białej 0
29/283/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Bochni 1920 - 1923 0
29/284/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Dębicy 1920 - 1923 0
29/285/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Jaśle 1920 - 1931 0
29/286/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Krakowie [1904] 1920 - 1931 0
29/286/1 C.K. Miejscowy Komisarz Agrarny w Krakowie [1904] 1912 - 1920 0
29/286/2 C.K. Komisarz Miejscowy dla uregulowania stosunków posiadłości gruntowej w okolicy twierdzy krakowskiej 1917 - 1920 0
29/287/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Limanowej 1920 - 1921 0
29/288/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Nowym Sączu 1920 - 1930 0
29/289/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Tarnowie 1919 - 1930 0
29/290/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wadowicach 1920 - 1930 0
29/291/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Żywcu 1920 - 1922 0
29/292/0 Wojewódzki Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych gospodarstw wiejskich w Krakowie 1933 - 1939 0
29/293/0 Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna przy Urzędzie Skarbowym nr 6 w Krakowie 1935 - 1939 0
29/294/0 Krakowska Izba Rolnicza w Krakowie 1934 - 1946 0
29/295/0 Zarząd Główny powierniczo zarządzanych nieruchomości dla miasta Krakowa [1940] 1943 - 1945 0
29/296/0 C.K. Okręgowy Sąd Górniczy w Wieliczce [1780] 1788 - 1855 [1857] 0
29/296/1 C.K. Filia Sądu Górniczego w Bochni 1789 - 1817 0
29/297/0 C.K. Starostwo Górnicze w Krakowie [1853] 1855 - 1872 0
29/298/0 Starostwo Górnicze w Krakowie [1774] 1872 - 1924 [1935] 0
29/298/1 Małopolski Oddział Górniczy Sekcji Górniczo-Hutniczej Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Krakowie [1918] 1919 0
29/299/0 Wyższy Urząd Górniczy w Krakowie [1856] 1924 - 1939 [1943] 0
29/299/1 Wyższy Urząd Górniczy w Warszawie [1863] 1922 - 1935 [1939] 0
29/300/0 Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie [1854] 1872 - 1939 [1943] 0
29/300/1 Kasa Bracka w Niedzieliskach 1868 - 1913 0
29/300/2 Biuro Rozdzielcze Środków Żywności przy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie 1918 - 1923 0
29/300/3 Urząd Górniczy w Krakowie [1939] 1940 - 1943 0
29/301/0 Polski Monopol Solny [1890] 1925 - 1939 0
29/302/0 Generalna Dyrekcja Monopoli Monopol Solny [1931] 1939 - 1944 0
29/303/0 vacat - Państwowy Monopol Spirytusowy Delegatura w Tarnobrzegu - włączono do zespołu nr 639 - Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 0
29/304/0 Okręgowy Związek Gospodarki Ziemniaczanej w Krakowie 1941 - 1945 0
29/305/0 Okręgowy Zarząd Wodny w Krakowie 1845 - 1950 0
29/306/0 C.K. Namiestnictwo Centrala Krajowa dla gospodarczej odbudowy Galicji we Lwowie [1915] 1916 - 1918 [1919] 0
29/307/0 Krajowy Urząd Odbudowy Galicji we Lwowie [1916] 1918 - 1922 0
29/308/0 Wydział Rewindykacyjny na b. zabór austriacki w Krakowie [1915] 1918 - 1921 0
29/309/0 Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie [1841] 1920 - 1933 [1939] 0
29/310/0 Rejonowy Dozór Techniczny w Krakowie 1882 - 1959 0
29/311/0 Biuro Regionalne planu zabudowy okręgu krakowskiego 1934 - 1939 0
29/312/0 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie [1816] 1918 - 1939 0
29/312/1 Senator Wolnego Miasta Krakowa czuwający nad opieką małoletnich i sprawami instytutów publicznych 1816 - 1832 0
29/312/2 C.K. Prokuratoria Skarbu w Krakowie 1855 - 1918 0
29/313/0 Izba Skarbowa w Krakowie 1919 - 1939 [1948] 0
29/314/0 Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli Państwowych w Krakowie [1895] 1918- 1939 0
29/315/0 Urząd Celny w Krakowie Dworzec Towarowy 1891 - 1939 0
29/316/0 Urząd Śledczo-Celny w Krakowie 1939 - 1945 0
29/317/0 Okręgowy Urząd Miar w Krakowie 1921 - 1952 0
29/318/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 1857 - 1939 [1950] 0
29/319/0 Grupa Główna "Gospodarka Przemysłowa i Ruch" w Izbie Okręgowej dla Gospodarki Ogólnej w Krakowie [1908] 1939 - 1945 [1950] 0
29/320/0 Izba Lekarska w Krakowie 1893 - 1950 0
29/321/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Wiśnicz - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0
29/322/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Żydowskiego Okręgu Metrykalnego w Wojniczu - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0
29/323/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Krakowie 1810 - 1930 [1977] 508
29/324/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Krakowie 1810 - 1928 4334
29/325/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie 1818 - 1920 611
29/326/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana w Krakowie [1783] 1810 - 1935 [1977] 7025
29/327/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Krakowie [1782] 1810 - 1914 [2007] 3562
29/328/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie [1770] 1810 - 1933 [1977] 11099
29/329/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja i szpitala św. Łazarza w Krakowie 1810 - 1936 [1978] 10724
29/330/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława i św. Michała na Skałce w Krakowie [1799] 1810 - 1889 842
29/331/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie 1810 - 1932 [1978] 47471
29/332/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Krakowie 1810 - 1916 8679
29/333/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Wacława w Krakowie [1807] 1810 - 1889 1523
29/334/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu 1810 - 1936 0
29/335/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie - włączono do zespołu nr 1472 - Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie 0
29/336/0 Akta rozwodowe z terenu gmin, powiatu i miasta Krakowa [1775] 1810 - 1852 [1880] 0
29/337/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bolechowicach 1815 - 1908 [1997] 2925
29/338/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białym Kościele [1772] 1810 - 1914 [2007] 330
29/339/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czernichowie 1810 - 1910 5001
29/340/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Giebułtowie [1805] 1818 - 1854 1109
29/341/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Iwanowice - włączono do zespołu nr 357 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Iwanowicach 0
29/342/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Korzkwi 1810 - 1915 200
29/343/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Liszkach 1810 - 1905 6017
29/344/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mogile 1817 - 1910 653
29/345/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Modlnicy Wielkiej 1816 - 1908 2713
29/346/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Morawicy 1810 - 1911 4248
29/347/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Porębie Żegoty 1835 - 1910 0
29/348/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rybnej 1810 - 1911 2732
29/349/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zalasie 1810 - 1853 1630
29/350/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielonkach 1816 - 1911 [2000] 2792
29/351/0 Allegata do aktów zapowiedzi i małżeństw parafii podkrakowskich 1812 - 1850 0
29/352/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Nowym 1810 - 1917, 1928 - 1935 2099
29/353/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Starym 1810 - 1867 2004
29/354/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czaplach Wielkich 1810 - 1911 [1970] 1105
29/355/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołczy 1810 - 1911 [1972] 1255
29/356/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goszczy [1753] 1810 - 1917, 1988 1251
29/357/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Iwanowicach 1810 - 1915 [2013] 2247
29/358/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego parafii Irzmanowice (Jerzmanowice) - mikrofilmy zarejestrowano w bazie danych MIKROFILM 0
29/359/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kalinie Wielkiej 1861 - 1874 0
29/360/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kozłowie 1861 - 1870 0
29/361/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Małym 1810 - 1870 0
29/362/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Wielkim 1861 - 1870 0
29/363/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Luborzycy 1810 - 1917, 1922, 1923, 1925, 1987 1837
29/364/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miechowie 1829 - 1874 0
29/365/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nasiechowicach 1862 - 1874 0
29/366/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niedźwiedziu 1810 - 1916 [1944] 2653
29/367/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Prandocinie 1862 - 1916 [1944] 8932
29/368/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach (miechowskich) 1861 - 1874 0
1 ... 7 8 9 10 11 ... 54 55