Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Previous archive Next archive
7080.0 - brak danych -
1337.97 9
3864 171

Na czele NAC stoi dyrektor, który ma dwóch zastępców:
• do spraw cyfrowych,
• do spraw zasobu archiwalnego.

W skład Archiwum wchodzą:
1) Oddział Zbiorów Fotograficznych,
2) Oddział Filmów i Nagrań Dźwiękowych,
3) Oddział Archiwistyki Cyfrowej,
4) Oddział Komunikacji i Udostępniania, w skład którego wchodzi Biuro Obsługi Klienta,
5) Oddział Digitalizacji, w skład którego wchodzi:
a) Sekcja Digitalizacji Materiałów Aktowych,
b) Sekcja Digitalizacji Materiałów Audiowizualnych,
c) Sekcja Mikrofilmowania,
6) Oddział Programowania,
7) Odział IT, w skład którego wchodzi Centralne Repozytorium Cyfrowe Archiwów Państwowych,
8) Oddział ds. Nadzoru Archiwalnego,
9) Oddział Administracyjny,
10) Oddział Finansowo-Księgowy,
11) Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych.

Narodowe Archiwum Cyfrowe to jedno z trzech centralnych archiwów w Polsce. Powstało w 2008 roku z przekształcenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Obejmuje zasięgiem obszar całej Polski. Pierwszym dyrektorem NAC był jej twórca – dr Nikodem Bończa Tomaszewski. W latach 2012-2016 funkcję tę pełnił dr Wojciech Woźniak. Obecnie dyrektorem jest Marianna Otmianowska.

Działamy na dwóch płaszczyznach:
1. jako archiwum gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy archiwalne fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe i dokumentację aktową,
2. jako instytucja cyfrowa zajmujemy się budową systemów i infrastruktury IT, które służą do gromadzenia i udostępniania informacji o zbiorach archiwalnych wszystkich archiwów państwowych i innych instytucji.

NAC jest Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych. Taką funkcję powierzył nam Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku. W ramach zadania między innymi wyznaczamy standardy w zakresie digitalizacji, prowadzimy szkolenia, udzielamy konsultacji, przechowujemy i udostępniamy cyfrowe kopie materiałów archiwalnych.

W NAC znajduje się Centralny Magazyn Mikrofilmów Archiwów Państwowych. Gromadzimy w nim wszystkie mikrofilmy z sieci archiwów państwowych. Służą one do zabezpieczenia najcenniejszych polskich zbiorów archiwalnych.

Jako archiwum cyfrowe utrzymujemy Centralne Repozytorium Cyfrowe Archiwów Państwowych. Jest to zespół urządzeń, w których bezpiecznie przechowywane są zdigitalizowane materiały archiwalne ze wszystkich archiwów w Polsce oraz innych instytucji, które publikują swoje zbiory na szukajwarchiwach.pl.
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.