Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór reprodukcji dotyczących Rewolucji 1905 roku

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1904-1907
- brak danych - 1904 - 1907
- brak danych - tak
data not found - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Rewolucja z lat 1905-1907 była pierwszą próbą obalenia caratu i zlikwidowania struktury feudalnej w Rosji. Udział w walce poszczególnych regionów cesarstwa był zróżnicowany. Największe skupiska rewolucyjne znajdowały się w ośrodkach przemysłowych, a najmniejsze na terenach rolniczych. Rewolucja 1905 r. ujawniła niechęć robotników i biedoty wiejskiej do wyzysku, samowładztwa, panoszącej się korupcji oraz wstrząsnęła podstawami imperium carskiego.
Wśród rewolucjonistów istniało powszechne przekonanie, że jedynie wystąpienia zbrojne są w stanie zmusić carat i burżuazję do jakichkolwiek ustępstw. Niestety carat nie chciał pójść na ugodę z burzycielami starego porządku. Walka rewolucjonistów odbywała się w warunkach wzmożonej ochrony wojskowej lub stanu wojennego. Represje ze strony caratu trwały przez cały okres walk. Deportowano setki osób w głąb Rosji i na Syberię, a decyzje zapadały w trybie administracyjnym bez procesów i sądów.
Rewolucja w Królestwie Polskim oprócz haseł zmian społecznych, wysuwała także postulaty niepodległościowe. Cele społeczne i narodowe przyświecały rewolucjonistom zarówno w miastach jak i na wsi. Na terenach Królestwa represje były bardziej brutalne niż w rdzennych guberniach rosyjskich. Wielu Polaków nie przetrwało zesłania, a ci którzy przeżyli, wracali dopiero po rewolucji październikowej.
Zachowana dokumentacja jest zbiorem reprodukcji z gazet i wydawnictw prasowych min. angielskich, francuskich i niemieckich. Nie jest więc wytworem jednej instytucji czy urzędu. Przeważają tu głównie autorzy rosyjscy np. K. K. Bułła, I. Smirnow.
Zdjęcia te ukazywały się w prasie często z wielotygodniowym opóźnieniem, nie były więc aktualną informacją o rewolucji w państwie carów.
Sygn. 1-5 - Wojna rosyjsko-japońska
Sygn. 6-12 - Zamachy
Sygn. 13-29 - Demonstracje i strajki
Sygn. 30-35 - Barykady w Moskiwe i Odessie
Sygn. 32-44 - Bunt na "Kniaziu Potiomkinie"
Sygn. 45-54 - Policja, dragoni, kozacy
Sygn. 55-55a - Kontrrewolucja
Sygn. 56-71 - Aresztowania, egzekucje, ofiary egzekucji
Sygn. 72-74 - Więzienia
Sygn. 75-93a - Zniszczenia
Sygn. 94-101 - Delegacje, kongresy, wybory
Sygn. 102-106 - Duma
Sygn. 107-110 - Varia
Sygn. 111-114 - Polska
Sygn. 115-146 - Francja
Sygn. 147-148 - Madagaskar
Sygn. 149-158 - Anarchiści we Francji i w Hiszpanii
Sygn. 159 - Anglia
Sygn. 160-161 - Austria
Sygn. 162-164 - Chiny
Sygn. 165-168 - Niemcy
Sygn. 169 - Węgry
Sygn. 170 - Włochy
fotografie

Amount of archival material

246

246

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.