Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1939-1945
Zeitungs-Verlag Krakau-Warschau 1939 - 1945
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Po klęsce wrześniowej dekretem Hitlera z dniem 26 X 1939r. z części ziem polskich nie wcielonych do Trzeciej Rzeszy utworzono Generalne Gubernatorstwo. Polska administracja została zniesiona. Dotyczyło to również polskiego radia i prasy. Minister propagandy Rzeszy Frank Goebbels dążył do całkowitej likwidacji polskiego systemu informacji. Radio zastąpiono głośnikami do odbioru zbiorowego, a łączny nakład gazet ograniczono do 100 tys. egzemplarzy. Z czasem nakład zwiększono do 270 tys. dla dzienników i 340 tys. dla periodyków. Istniała cenzura. Gazety mogły podawać tylko suche informacje bez komentarzy.
W październiku 1939 r. utworzono niemieckie Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa, które zastąpiło polskie gazety i periodyki. Powstało ono na bazie skonfiskowanych majątków „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w Krakowie, Domu Prasy w Warszawie, „Kuriera Warszawskiego”, Zakładów Graficznych „Gońca Częstochowskiego” oraz wielu innych.
Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa było wydawcą wszystkich legalnych czasopism ukazujacych się na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Centrala wydawnictwa mieściła się w Krakowie w Pałacu Prasy, filie zaś w Warszawie, Radomiu, Lublinie, Częstochowie, później także we Lwowie. Na czele wydawnictwa stał Hans Strozyk. Było to przedsiębiorstwo całkowicie służące potrzebom propagandy hitlerowskiej.
Fotografie do gazet wykonywali fotoreporterzy zatrudnieni w Wydawnictwie, agencje prasowe, prywatne zakłady fotograficzne oraz korespondenci wojenni. Poszczególne redakcje czasopism prowadziły również wymianę serwisową między sobą.
Na łamach Wydawnictwa Prasowego ukazywały się takie dzienniki w języku polskim jak:
„Dziennik Radomski”, „Gazeta Lwowska”, „Goniec Krakowski”, „Kurier Częstochowski”, „Kurier Kielecki”, „Nowy Czas”, „Nowy Głos Lubelski” oraz tygodniki: „Fala”, „Ilustrowany Kurier Polski”, „Siew”. Spośród pism w języku niemieckim były dzienniki: „Krakauer Zeitung”, „Warschauer Zeitung”, tygodniki: „Wacht im Osten”, „Weichsel Ilustrierte”.
Wydawnictwo dzieliło się na działy i redakcje. Chociaż istniała pełna odrębność osobowo-prawna między redakcjami, samodzielność merytoryczna i personalna, to jednak wspólne były administracja i kolportaż.
Fotografów, zakładów fotograficznych, redakcji czasopism z własnymi serwisami, a także korespondentów wojennych pracujących dla Wydawnictwa Prasowego Kraków-Warszawa było bardzo dużo. Można je podzielić na:
1. Niemieckie agencje prasowe i fotograficzne:
- Presse Bild-Zentrale Berlin - była to agencja, której fotoreporterzy znajdowali się na pierwszej linii frontu wschodniego, południowego i północnoafrykańskiego, a także pracowali na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
- Transocean-Europapresse Berlin - fotografowała rodzaje wojsk i służb podczas walk w basenie Morza Śródziemnego i Afryce Północnej.
- Presse-Hoffmann- Agencja Berlin - posiadała kontakty z najważniejszymi dostojnikami III Rzeszy, miała swych korespondentów prawie na wszystkich odcinkach frontu II wojny światowej.
- Boesig-Atlantic Pressebilderdienst Berlin – czołowa agencja niemiecka, podporządkowana rządowi III Rzeszy, działała na użytek propagandy hitlerowskiej. Obsługiwała wszelkie wydarzenia rządowe i państwowe oraz dokumentowała działania niemieckie na frontach Europy i Afryki.
- Weltbild Berlin- mniejsza agencja z niewielkim dorobkiem fotograficznym.
- Scherl Bilderdienst Berlin.
2. Niemieckie zakłady fotograficzne:
Pracownia Otto Rosnera w Krakowie, Pracownia Paula Brandnera w Krakowie, Pracownia Gerharda Lehmana w Krakowie, Pracownia Maxa Lohricha w Dreźnie, Pracownia Ottona Pfeila w Radomiu, Pracownia Hansa Apfela w Berlinie, Pracownia Karla Schultza w Berlinie, Pracownia Gustawa Andraschko, Pracownia Friedricha Franza Bauera w Berlinie.
3. Polskie pracownie i zakłady fotograficzne:
Pracownia M. Bila (Bilażewskiego) w Warszawie, Pracownia Jerzego Łuczyńskiego w Warszawie, Studio Fotografii, Grafiki i Dekoracji Szwedo-Strychalski w Krakowie, Pracownia fotograficzna Juliana Łukaczyńskiego w Jaśle, Pracownia fotograficzna Kazimierza Konarzewskiego w Zakopanem, Pracownia fotografii filmowej Leonarda Zajączkowskiego w Warszawie.
Sygn. 1-2677 - Teatr działań wojennych:
1. Kampania wrześniowa, 1939 r. - sygn. 1-267
2. Działania wojenne w zachodniej Europie - sygn. 268-434
3. Działania wojenne w północnej Europie - sygn. 435-482
4. Działania wojenne na Bałkanach i wyspach Morza Śródziemnego - sygn. 483-645
5. Front Wschodni - sygn. 646-2003
6. Kampania wojenna w Afryce Północnej - sygn. 2004-2071
7. Kampania wojenna we Włoszech - sygn. 2072-2513
8. Działania bojowe na morzach i oceanach - sygn. 2514-2625
9. Działania lotnictwa strategicznego - sygn. 2626-2677

Sygn. 2678-12130 - Ziemie polskie pod okupacją niemiecką:
1. Administarcja cywilna:
- Generalne Gubernatorstwo (władze centralne i terenowe) - sygn. 2678-3797
- Ziemie wcielone do Rzeszy - sygn. 3798-3904
2. Okupacyjne siły Wehrmachtu - sygn. 3905-4459
3. SS i policja - sygn. 4460-4780
4. Hitlerowskie organizacje polityczne i paramilitarne - sygn. 4781-5583
5. Polityka narodowościowa i sceny z życia poszczególnych grup ludności - sygn. 5584-6348
6. Gospodarka:
- Przemysł - sygn. 6349-6680
- Rzemiosło - sygn. 6681-6733
- Leśnictwo, przemysł drzewny i papierniczy - sygn. 6734-6772
- Rolnictwo - sygn. 6773-7102
- Handel i gastronomia - sygn. 7103-7339
- Wystawy przemysłowe, rolnicze, rzemieślnicze i handlowe - sygn. 7340-7481
7. Krajobraz, urbanistyka, budownictwo i architektura - sygn. 8078-9122
8. Lecznictwo i opieka społeczna - sygn. 9123-9484
9. Nauka i oświata - sygn. 9485-9917
10. Kultura i sztuka:
- Teatr - sygn. 9918-10734
- Plastyka - sygn. 10735-11024
- Muzyka - sygn. 11025-11211
- Film - sygn. 11212-11277
- Niemieckie przedsięwzięcia kulturalne w GG - sygn. 11278-11335
- Religia - sygn. 11336-11364
11. Prasa i propaganda - sygn. 11365-11642
12. Sport niemiecki i turystyka - sygn. 11643-12130

Sygn. 12131-15373 - Trzecia Rzesza
1. Przywódcy Trzeciej Rzeszy - sygn. 12131-12237
2. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne Trzeciej Rzeszy z państwami neutralnymi, satelickimi i marionetkowymi -
sygn. 12238-12640
3. Wehrmacht - sygn. 12641-13171
4. NSDAP, SS i policja oraz organizacje paramilitarne - sygn. 13172-13349
5. Młodzież i dzieci - sygn. 13350-13568
6. Niektóre problemy sytuacji wewnętrznej Trzeciej Rzeszy - sygn. 13569-13620
7. Prasa i propagadna - sygn. 13621-13815
8. Gospodarka Trzeciej Rzeszy - sygn. 13816-13959
9. Nauka i technika - sygn. 13960-14137
10. Kultura i sztuka - sygn. 14138-14715
11. Krajobraz Niemiec, budownictwo, urbanistyka i architektura - sygn. 14716-14826
12. Fotografie historyczne, sylwetki polityków i wojskowych sprzed 1939 r. - sygn. 14827-14894
13. Sport - sygn. 14895-15373

Sygn. 15374-17182 - Inne państwa, obszary kolonialne i okupowane w czasie II wojny światowej (wg. alfabetu)
fotografie

Amount of archival material

18774

18774

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.