Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Socjalistyczna Agencja Prasowa

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1946-1948
- brak danych - 1946 - 1948
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
W 1906 r. w Wilnie powstał tygodnik społeczno-polityczny „Wiedza”, który odegrał ważną rolę w dziejach PPS. Jego kontynuacją było „Nowe Życie”, a potem inne wydawnictwa. Do tych samych tradycji nawiązywała utworzona po II wojnie światowej w 1946 r. Spółdzielnia „Wiedza”. Wydawała gazety, literaturę społeczno-polityczną, książki i plakaty. Między rokiem 1946, a 1947 opublikowała 150 książek i broszur.
W 1946 roku w ramach „Wiedzy” powstała Socjalistyczna Agencja Prasowa. W tym samym czasie powołano serwis fotograficzny do obsługi uroczystości, spotkań, zjazdów, wieców, konferencji oraz innych ważnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych. W związku z tym, że PPS była wówczas partią współrządzącą i uczestniczyła we wszystkich strukturach politycznych państwa, nieodłącznym elementem stała się obsługa fotoserwisowa partii. Fotoreporterzy agencji towarzyszyli politykom podczas ich podróży po kraju i za granicą. Obsługiwano również wizyty gości z zagranicy przybywajacych do Polski.
W 1948 r. „Wiedza” połączyła się ze Spółdzielnią „Książka” tworząc Wydawnictwo „Książka i Wiedza”. Agendy „Wiedzy” wraz z jej serwisem fotograficznym przejęło nowe wydawnictwo „Książka i Wiedza”.
Sygn. 1-218 - Portrety
Sygn. 219-226 - Polska Partia Robotnicza
Sygn. 227-233 - Władze państwowe i sejm
Sygn. 234-242 - Wojsko
Sygn. 243-248 - Milicja Obywatelska
Sygn. 249-252 - Straż Pożarna
Sygn. 252-260 - Sądownictwo
Sygn. 261-287 - Pozarządowe spotkania międzynarodowe
Sygn. 288-295 - Stosunki międzynarodowe
Sygn. 296-318 - Polski Czerwony Krzyż
Sygn. 319-360 - Polska Partia Socjalistyczna
Sygn. 361-441 - Inne organizacje polityczne i społeczne
Sygn. 442-476 - Religia
Sygn. 477-503 - Uroczystości państwowe
Sygn. 504-510 - Służba Zdrowia
Sygn. 511-516 - Opieka Społeczna
Sygn. 517-518 - Repatriacja
Sygn. 519-557 - Przemysł
Sygn. 558-561 - Rzemiosło
Sygn. 562-568 - Rolnictwo
Sygn. 569 - Leśnictwo
Sygn. 570-572 - Rybołówstwo
Sygn. 573-662 - Transport i komunikacja
Sygn. 663-664 - Poczta
Sygn. 665-666 Finanse i bankowość
Sygn. 667-724 - Handel
Sygn. 725-733 - Wystawy gospodarcze
Sygn. 734-736 - Katastrofy i powodzie
Sygn. 737-776 - Oświata
Sygn. 777-901 - Kultura
Sygn. 902-1002 - Sport
Sygn. 1003-1403 - Miejscowości
fotografie
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series
1 Portrety i fotografie związane z życiem osobistym 218 1945-1948 503
2 Partie polityczne 0 0
2.1 Polska Partia Robotnicza (PPR) 6 1946-1948 40
2.2 Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 42 1946-1948 485
2.3 Zjednoczenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i Polskiej Partii Robotniczej (PPR) 16 1948-1948 115
2.4 Żydowska Socjalistyczna Partia "BUND" 1 1948-1948 1
2.5 Ruch ludowy - Stronnictwo Ludowe (SL) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 2 1949-1949 8
3 Władze państwowe i sejm 16 1946-1948 408
4 Wojsko 7 1946-1948 40
5 Milicja Obywatelska i Straż Pożarna 9 1945-1950 69
6 Sądownictwo 9 1946-1948 78
7 Międzynarodowe spotkania (nie urzędowe) 4 1946-1948 208
8 Stosunki z zagranicą 29 1946-1948 450
9 Towarzystwa. Stowarzyszenia. Związki. Organizacje 0 0
9.1 Organizacje społeczne i polityczne, Polski Czerwony Krzyż (PCK) 24 1946-1949 299
9.2 Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OMTUR) i Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych (TUR) 10 1946-1948 57
9.3 Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS) 1 1947-1947 2
9.4 Towarzystwo Przyjaciół Demokratycznej Grecji 1 1948-1948 4
9.5 Komitety Słowiańskie 5 1947-1947 291
9.6 Związki zawodowe 15 1946-1948 198
9.7 Organizacje młodzieżowe: Powszechna Organizacja "Służba Polsce" (SP), Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici), Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), Związek Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA), inne 20 1946-1948 130
9.8 Związek Inwalidów Wojennych, Zwiazek Bojowników o Wolność i demokrację (ZBOWiD), Liga Lotnicza, inne 3 1947-1948 70
10 Wyścig pracy 1 1948-1948 3
11 Organizacje pomocy 4 1946-1948 43
12 Religia 7 1946-1948 80
13 Uroczystości państwowe: rocznicowe, poświęcenia sztandarów, pogrzebowe 28 1946-1948 394
14 Uroczystości państwowe: 1 Maja, 22 Lipca 4 1947-1948 83
15 Dzień Górnika, Dzień Kobiet, rocznice 23 1946-1949 345
16 Służba zdrowia 7 1946-1948 49
17 Opieka społeczna i repatriacja 8 1946-1948 50
18 Górnictwo, przemysł, rzemiosło 43 1946-1948 469
19 Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo 11 1946-1948 110
20 Komunikacja kolejowa 14 1946-1948 147
21 Transport samochodowy i konny 14 1946-1949 62
22 Komunikacja lotnicza 4 1946-1948 11
23 Transport wodny 16 1946-1948 177
24 Mosty 20 1946-1949 220
25 Komunikacja miejska (tramwajowa, autobusowa, taksówki) 22 1946-1948 153
26 Poczta 2 1946-1948 9
27 Banki, finanse 2 1948-1948 17
28 Handel, spółdzielczość, usługi 58 1946-1948 533
29 Wystawy gospodarcze 9 1946-1948 206
30 Katastrofy budowlane 1 1948-1948 4
31 Powodzie 2 1947-1948 57
32 Nauka: szkoły i przedszkola 19 1946-1948 157
33 Kolonie letnie, domy dziecka, żłobki 8 1946-1948 107
34 Szkolnictwo wyższe 13 1946-1948 108
35 Literatura 2 1948-1948 20
36 Prasa 17 1946-1948 165
37 Muzea, biblioteki, archiwa 11 1946-1948 124
38 Plastyka 3 1946-1948 9

Amount of archival material

12962

12962

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.