Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Socjalistyczna Agencja Prasowa

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1946-1948
- brak danych - 1946 - 1948
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
W 1906 r. w Wilnie powstał tygodnik społeczno-polityczny „Wiedza”, który odegrał ważną rolę w dziejach PPS. Jego kontynuacją było „Nowe Życie”, a potem inne wydawnictwa. Do tych samych tradycji nawiązywała utworzona po II wojnie światowej w 1946 r. Spółdzielnia „Wiedza”. Wydawała gazety, literaturę społeczno-polityczną, książki i plakaty. Między rokiem 1946, a 1947 opublikowała 150 książek i broszur.
W 1946 roku w ramach „Wiedzy” powstała Socjalistyczna Agencja Prasowa. W tym samym czasie powołano serwis fotograficzny do obsługi uroczystości, spotkań, zjazdów, wieców, konferencji oraz innych ważnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych. W związku z tym, że PPS była wówczas partią współrządzącą i uczestniczyła we wszystkich strukturach politycznych państwa, nieodłącznym elementem stała się obsługa fotoserwisowa partii. Fotoreporterzy agencji towarzyszyli politykom podczas ich podróży po kraju i za granicą. Obsługiwano również wizyty gości z zagranicy przybywajacych do Polski.
W 1948 r. „Wiedza” połączyła się ze Spółdzielnią „Książka” tworząc Wydawnictwo „Książka i Wiedza”. Agendy „Wiedzy” wraz z jej serwisem fotograficznym przejęło nowe wydawnictwo „Książka i Wiedza”.
Sygn. 1-218 - Portrety
Sygn. 219-226 - Polska Partia Robotnicza
Sygn. 227-233 - Władze państwowe i sejm
Sygn. 234-242 - Wojsko
Sygn. 243-248 - Milicja Obywatelska
Sygn. 249-252 - Straż Pożarna
Sygn. 252-260 - Sądownictwo
Sygn. 261-287 - Pozarządowe spotkania międzynarodowe
Sygn. 288-295 - Stosunki międzynarodowe
Sygn. 296-318 - Polski Czerwony Krzyż
Sygn. 319-360 - Polska Partia Socjalistyczna
Sygn. 361-441 - Inne organizacje polityczne i społeczne
Sygn. 442-476 - Religia
Sygn. 477-503 - Uroczystości państwowe
Sygn. 504-510 - Służba Zdrowia
Sygn. 511-516 - Opieka Społeczna
Sygn. 517-518 - Repatriacja
Sygn. 519-557 - Przemysł
Sygn. 558-561 - Rzemiosło
Sygn. 562-568 - Rolnictwo
Sygn. 569 - Leśnictwo
Sygn. 570-572 - Rybołówstwo
Sygn. 573-662 - Transport i komunikacja
Sygn. 663-664 - Poczta
Sygn. 665-666 Finanse i bankowość
Sygn. 667-724 - Handel
Sygn. 725-733 - Wystawy gospodarcze
Sygn. 734-736 - Katastrofy i powodzie
Sygn. 737-776 - Oświata
Sygn. 777-901 - Kultura
Sygn. 902-1002 - Sport
Sygn. 1003-1403 - Miejscowości
fotografie
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Portrety i fotografie związane z życiem osobistym 218 1945-1948 503
2 Partie polityczne 0 0
2.1 Polska Partia Robotnicza (PPR) 6 1946-1948 40
2.2 Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 42 1946-1948 485
2.3 Zjednoczenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i Polskiej Partii Robotniczej (PPR) 16 1948-1948 115
2.4 Żydowska Socjalistyczna Partia "BUND" 1 1948-1948 1
2.5 Ruch ludowy - Stronnictwo Ludowe (SL) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 2 1949-1949 8
3 Władze państwowe i sejm 16 1946-1948 408
4 Wojsko 7 1946-1948 40
5 Milicja Obywatelska i Straż Pożarna 9 1945-1950 69
6 Sądownictwo 9 1946-1948 78
7 Międzynarodowe spotkania (nie urzędowe) 4 1946-1948 208
8 Stosunki z zagranicą 29 1946-1948 450
9 Towarzystwa. Stowarzyszenia. Związki. Organizacje 0 0
9.1 Organizacje społeczne i polityczne, Polski Czerwony Krzyż (PCK) 24 1946-1949 299
9.2 Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OMTUR) i Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych (TUR) 10 1946-1948 57
9.3 Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS) 1 1947-1947 2
9.4 Towarzystwo Przyjaciół Demokratycznej Grecji 1 1948-1948 4
9.5 Komitety Słowiańskie 5 1947-1947 291
9.6 Związki zawodowe 15 1946-1948 198
Organizacje młodzieżowe: Powszechna Organizacja "Służba Polsce" (SP), Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici), Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), Związek Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA), inne 20 1946-1948 130
9.8 Związek Inwalidów Wojennych, Zwiazek Bojowników o Wolność i demokrację (ZBOWiD), Liga Lotnicza, inne 3 1947-1948 70
10 Wyścig pracy 1 1948-1948 3
11 Organizacje pomocy 4 1946-1948 43
12 Religia 7 1946-1948 80
13 Uroczystości państwowe: rocznicowe, poświęcenia sztandarów, pogrzebowe 28 1946-1948 394
14 Uroczystości państwowe: 1 Maja, 22 Lipca 4 1947-1948 83
15 Dzień Górnika, Dzień Kobiet, rocznice 23 1946-1949 345
16 Służba zdrowia 7 1946-1948 49
17 Opieka społeczna i repatriacja 8 1946-1948 50
18 Górnictwo, przemysł, rzemiosło 43 1946-1948 469
19 Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo 11 1946-1948 110
20 Komunikacja kolejowa 14 1946-1948 147
21 Transport samochodowy i konny 14 1946-1949 62
22 Komunikacja lotnicza 4 1946-1948 11
23 Transport wodny 16 1946-1948 177
24 Mosty 20 1946-1949 220
25 Komunikacja miejska (tramwajowa, autobusowa, taksówki) 22 1946-1948 153
26 Poczta 2 1946-1948 9
27 Banki, finanse 2 1948-1948 17
28 Handel, spółdzielczość, usługi 58 1946-1948 533
29 Wystawy gospodarcze 9 1946-1948 206
30 Katastrofy budowlane 1 1948-1948 4
31 Powodzie 2 1947-1948 57
32 Nauka: szkoły i przedszkola 19 1946-1948 157
33 Kolonie letnie, domy dziecka, żłobki 8 1946-1948 107
34 Szkolnictwo wyższe 13 1946-1948 108
35 Literatura 2 1948-1948 20
36 Prasa 17 1946-1948 165
37 Muzea, biblioteki, archiwa 11 1946-1948 124
38 Plastyka 3 1946-1948 9
Show all units in the collection:
Units in series:: 9.7 Organizacje młodzieżowe: Powszechna Organizacja "Służba Polsce" (SP), Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici), Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), Związek Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA), inne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
3/3/0/9.7/414 Pożegnanie młodzieży Warszawy w dniu wyjazdu w ramach Służby Polsce 1948-07-08 6
3/3/0/9.7/415 Wiec Powszechnej Organizacji Służba Polsce w sali "Roma" w Warszawie 1948-03 13
3/3/0/9.7/416 Wręczenie sztandarów brygadom Służby Polsce w Warszawie 1948-10-24 4
3/3/0/9.7/417 Obóz Powszechnej Organizacji Służba Polsce 1948 3
3/3/0/9.7/418 Prace w ramach Powszechnej Organizacji Służba Polsce 1948 1
3/3/0/9.7/419 Zlot przodowników pracy Służby Polsce w Warszawie 1948-07 10
3/3/0/9.7/420 Prace przy budowie budynków wiejskich w ramach Powszechnej Organizacji Służba Polsce 1948 6
3/3/0/9.7/421 Członkowie organizacji paramilitarnej "Służba Polsce" 1948 1
3/3/0/9.7/422 Członkowie organizacji paramilitarnej "Służba Polsce" 1948 7
3/3/0/9.7/423 Zjazd w 20. rocznicę istnienia Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici 1948-06-06 3
3/3/0/9.7/424 Zlot Związku Młodzieży Polskiej we Wrocławiu 1948-07-22 10
3/3/0/9.7/425 Współzawodnictwo pracy Związku Młodzieży Polskiej 1948 2
3/3/0/9.7/426 Kongres Jedności Demokratycznej Studentów Polskich we Wrocławiu 1948-07 11
3/3/0/9.7/427 Kongres Jedności Młodzieży Polski Ludowej we Wrocławiu 1948-07 14
3/3/0/9.7/428 Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku z okazji 35 lecia harcerstwa na Mazowszu 1948 2
1 2

Amount of archival material

12962

12962

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.