Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polska Agencja Telegraficzna

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1918-1939
- brak danych - 1918 - 1939
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Polską Agencję Telegraficzną powołano w listopadzie 1918 r. Jej siedziba mieściła się w Warszawie. W związku z tym, że PAT miała pełnić rolę informacyjno-propagandową, od początku nadano jej wysoką rangę i stała się oficjalną agencją rządu polskiego.
Zajmowała się serwisem informacyjnym dla prasy krajowej, wydawała też kilka biuletynów specjalnych min.: biuletyn dla zagranicy, biuletyn dla prasy polonijnej w Ameryce oraz biuletyn giełdowy. PAT prowadziła we własnym zakresie produkcję kronik filmowych, posiadała swój serwis fotograficzny i biuro ogłoszeń. Zarówno Kronika Filmowa jak i serwis fotograficzny posiadały kilkudziesięciu fotografów i filmowców zatrudnionych w kraju i za granicą. Poza centralą w Warszawie PAT miała 14 oddziałów krajowych i 14 zagranicznych. Korzystała także z usług korespondentów i fotoreporterów polskiej prasy lokalnej. Współpracowała również z dużymi zakładami fotograficznymi na prowincji, które dostarczały zdjęcia dla potrzeb agencji.
Najbardziej znanymi fotografami i współpracownikami PAT byli min.: Stanisław Brzozowski, Jan Bułhak, Czesław Datka, Marian Fuks, Marek Munz, Leonard Siemaszko, Zygmunt Jędrys.
Dzięki istniejącemu w strukturze PAT Wydziałowi Ilustracji Prasowej, agencja prowadziła międzynarodową wymianę serwisową z podobnymi sobie instytucjami głównie we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
PAT nie przerwała swej działalności nawet podczas II wojny światowej. Początkowo wraz z innymi agendami rządu emigracyjnego przeniosła się najpierw do Paryża, następnie zaś do Londynu. Swoje statutowe zadania wypełniała do końca wojny. Po wojnie, funkcjonowała nadal, jako jedna z nielicznych instytucji rządu emigracyjnego. Wydawała biuletyn informacyjny kierowany do skupisk polonijnych o działalności rządu na wychodźstwie oraz o sytuacji w kraju.
Po przemianach demokratycznych w Polsce i objęciu prezydentury przez Lecha Wałęsę, londyńska PAT połączyła się z krajowym PAP w 1991 r.
Sygn. 1-123 - Władze państwowe
Sygn. 124-165 - Stosunki zagraniczne
Sygn. 166-212 - Stosunki wewnętrzne
Sygn. 213-271 - Obrona narodowa
Sygn. 272-277 - Wymiar sprawiedliwości
Sygn. 278-354 - Gospodarka
Sygn. 355-400 - Budownictwo
Sygn. 401-418 - Nauka i oświata
Sygn. 419-458 - Kultura i sztuka
Sygn. 459-470 - Zdrowie i opieka społeczna
Sygn. 471-518 - Sport
Sygn. 519-530 - Wyznania religijne
Sygn. 531-534 - Polonia zagraniczna
Sygn. 535-571a - Niezidentyfikowane osoby i uroczystości
Sygn. 572 - Józef Beck podczas przemówienia
fotografie

Amount of archival material

1215

1215

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.