Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Bochni

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1486 - 1958
- brak danych - 1486 - 1958
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
indeks osobowy No ZMB-734, ZMB-94, 30/1/1080
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy roboczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 251 0
1 Dokumenty pergaminowe i papierowe 0 0
1.1 Archiwum Staropolskie Bochni 11 1528-1787 90
2 Księgi ławnicze 2 1736-1906 72
2.1 Archiwwum Staropolskie Bochni 17 1486-1709 4122
3 Księgi ławniczo-wójtowskie 1 1873-1901 0
3.1 Archiwum Staropolskie Bochni 6 1549-1702 2174
4 Księgi wójtowskie 1 1663-1679 115
4.1 Archiwum Staropolskie Bochni 4 1591-1688 801
5 Księgi ławniczo-radzieckie 0 0
5.1 Archiwum Staropolskie Bochni 2 1572-1649 382
6 Księgi radzieckie 0 0
6.1 Archiwum Staropolskie Bochni 28 1530-1787 8593
7 Księgi ławniczo-wójtowsko-radzieckie 0 0
7.1 Archiwum Staropolskie Bochni 1 1692-1694 306
8 Księgi wójtowsko-radzieckie 0 0
8.1 Archiwum Staropolskie Bochni 1 1605-1609 386
9 Uchwały i protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 27 1848-1939 4657
10 Akta ogólne 41 1781-1945 0
11 Indeksy 93 1828-1944 0
12 Normalia 8 1819-1898 0
13 Kasa Miejska 187 1786-1944 0
14 Inwentarze miejskie 4 1860-1896 0
15 Nieruchomości i grunty miejskie 57 1535-1950 327
16 Fundusze i fundacje miejskie 32 1784-1938 0
17 Przedsiębiorstwa miejskie 47 1825-1942 0
18 Akta targowe 3 1858-1913 0
19 Regulaminy miejskie 4 1890-1933 0
20 Akta dotyczące dróg i transportu miejskiego 5 1824-1938 0
21 Miejska Kasa Oszczędności 6 1870-1921 0
22 Szpital Miejski w Bochni 23 1840-1939 0
23 Sprawy szkolne 17 1825-1938 0
24 Sprawy personalne Magistratu 6 1833-1939 0
25 Ewidencja ludności 53 1531-1950 187
26 Sprawy policyjne 13 1857-1931 0
27 Sprawy wojskowe 7 1859-1939 0
28 Akta kościelne 9 1689-1932 131
29 Cechy i stowarzyszenia 3 1860-1915 0
30 Akta budowlane 1695 1730-1958 20
31 Dział finansowo-gospodarczy 107 1939-1948 0
32 Wydział ogólnosanitarny i weterynaryjny 3 1939-1944 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/1/0/1.1/1 Dokument pergaminowy z dnia 22 kwietnia 1528 r., w którym dwaj komisarze królewscy: Wawrzyniec Myszkowski, kasztelan oświęcimski i Stanisław Górski, podstarości krakowski stwierdzają, że Jakub Sudo w sporze z Bochnią o role w Krzyżanowicach nie przedstawił dowodów własności 1528-1528 0
30/1/0/1.1/2 Dokument pergaminowy z dnia 13 grudnia 1548 r., w którym Zygmunt August potwierdza przywileje nadane miastu Bochnia przez poprzedników: Ludwika, Kazimierza, Władysława, Władysława i Kazimierza, Jana Alberta, Aleksandra i Zygmunta I 1548-1548 0
30/1/0/1.1/3 Dokument pergaminowy z dnia 9 stycznia 1749 r., w którym August III potwierdza nadane miastu Bochnia przez Augusta II i Zygmunta I przywileje 1749-1749 8
30/1/0/1.1/4 Kopia XVIII-wieczna dokumentu z 1392 r., w którym król Władysław Jagiełło nadaje miastu Bochnia wieś Krzyżanowice XVIII w. 0
30/1/0/1.1/5 Dokument Zygmunta III, wydany w dniu 8 maja 1629 r. w Warszawie, potwierdzający przywileje nadane klasztorowi oo. Dominikanów w Bochni przez Zygmunta I w dniu 25 sierpnia 1541 r., oblatowany w dniu 19 stycznia 1668 r. w Krakowie 1629-1668 0
30/1/0/1.1/6 Kopia XVIII-wieczna dokumentu z 1699 r., w którym król August II rozstrzyga spór pomiędzy małżeństwem Całków a górnikiem Rembaczem XVIII w. 0
30/1/0/1.1/7 Dokument z 20 marca 1759 r., w którym król August III zatwierdza ordynację i porządek w mieście Bochni na prośbę starosty bocheńskiego Jana ze Ślas Ślaskiego 1759-1759 12
30/1/0/1.1/8 Dokument z dnia 20 stycznia 1786 r., w którym król Stanisław August potwierdza na podstawie znalezionych w archiwum Metryki Koronnej ksiąg przywilejów i wpisów dekret Zygmunta I wydany podczas sejmu walnego w Piotrkowie, określający granice między miastem Bochnia a wsiami Chodenice, Damienice, Krzyżanowice 1786-1786 0
30/1/0/1.1/9 Konsygnacja 13 przywilejów nadanych miastu Bochnia przez królów polskich (copia vidimata), sporządzona dnia 28 września 1786 r., potwierdzona przez notariusza publicznego Wojciecha Wolskiego dnia 15 kwietnia 1787 r. 1786-1787 0
30/1/0/1.1/70 Różne wypisy z akta miejscowych i grodzkich 1682-1702 70
30/1/0/1.1/76 Zapiska dotycząca historii Bochni obejmująca niektóre przywileje, sporządzona na polecenie Gubernium II poł. XVIII w. 0
30/1/0/2/74 Pacta conventa Augusta III 1736-1736 72
30/1/0/2/528 Ochronka miejska [budowa, konserwacja, statystyka dzieci] 1877-1906 0
30/1/0/2.1/10 Acta scabinalia [Księga ławnicza] 1486-1508 543
30/1/0/2.1/11 Acta scabinalia [Księga ławnicza] 1521-1549 493
1 2 3 4 ... 90 91 92 93 94 ... 182 183 184 185

Amount of archival material

2775

0

0

43.90

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.