Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Nowego Wiśnicza

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1780 - 1935
- brak danych - 1780 - 1935
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/10/0/-/1 Kopia aktu lokacyjnego miasta Wiśnicza Nowego z 1616 r. 1780-1782 0
30/10/0/-/2 Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 1867-1924 0
30/10/0/-/3 Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej t. II 1893-1922 0
30/10/0/-/4 Akta wyborów do Rad Gminnych 1867-1932 0
30/10/0/-/5 Akta wyborów do Sejmu i Senatu 1928-1928 0
30/10/0/-/6 Regulaminy (np. sanitarno-porządkowy i targowy), statuty (np. Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnej Kasy Pożyczkowej itp..) 1892-1935 0
30/10/0/-/7 Sprawy ustalenia opieki nad sierotami, pozwy sadowe, sprawy zapewnienia bezpieczeństwa, pisma dotyczące wyborów do Rady Powiatu, podatki czynszowe, podania o przyjęcie do gminy miasta Wiśnicza 1870-1870 0
30/10/0/-/8 Okólnik Wydziału Krajowego i pismo Starosty Powiatowego w Bochni w sprawie składania w depozyt archiwum pobernardyńskiego lub Archiwum Krajowego we Lwowie dawniejszych archiwaliów gminnych 1871-1872 0
30/10/0/-/9 Akta Działu Ogólnoadministracyjnego (okólniki, korespondencja urzędowa, sprawy budowlane, remonty dróg gminnych, wykaz szynkowni dworskich, rachunki pogrzebowe, licytacje publiczne, nadzorowanie miar i wag) 1872-1877 0
30/10/0/-/10 Akta zawierające m.in. sprawy ogólnoadministracyjne, podatkowe, wykazy należności, pobieranie opłat od handlarzy żydowskich z Wiśnicza na jarmarku w Bochni 1878-1879 0
30/10/0/-/11 Akta karno-administracyjne, budowlane, finansowo-podatkowe (opłacanie taksy wojskowej, czynsze roczne, sprawy porządku publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowe) 1880-1884 0
30/10/0/-/12 Akta zawierające m.in. sprawy budowlane, płace nauczycieli, paszporty dla bydła, sprawy podatkowe 1885-1885 0
30/10/0/-/13 Akta zawierające m.in. korespondencję urzędową, świadectwa ubóstwa i przynależności, sprawy karania za nieposyłanie dzieci do szkoły 1886-1886 0
30/10/0/-/14 Akta zawierające m.in. okólniki, sprawy zabezpieczenia posagów dla biednych dziewcząt - sierot, świadectwa ubóstwa i przynależności, korespondencję w sprawach egzekucji sądowych 1887-1887 0
30/10/0/-/15 Akta zawierające m.in. poświadczenia przynależności do miasta Wiśnicza, sprawy opłacania taksy wojskowej, świadectwa ubóstwa, okólniki, pozwolenia na handel obwoźny 1888-1890 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

108

0

0

4.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.