Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór afiszy

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - [1877] 1888 - 1999 [2011]
- brak danych - 1877 - 1877
1888 - 2011
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/182/0/-/1 Ogłoszenie o występie A. Zimajer i L. Solskiego w Bochni. 5.IX.1888 1
30/182/0/-/2 Odezwa Komitetu Obywatelskiego m. Bochni w sprawie pomocy materialnej dla Polaków z zaboru rosyjskiego. 6.V.1905 4
30/182/0/-/3 Odezwa Komitetu w Bieńczycach o budowie pomnika Bartoszowi Głowackiemu. 9.I.1906 2
30/182/0/-/4 Obwieszczenie c.k. Starostwa w Bochni o powinności meldunkowej obowiązanych do służby w pospolitym ruszeniu. 1.X.1906 1
30/182/0/-/5 Odezwa Komitetu Narodowego Ziemi bocheńskiej w związku z wybuchem wojny. 1914-1914 2
30/182/0/-/6 Obwieszczenie o nowych, powszechnych wyborach do Sejmu Krajowego Kr. Galicji i Lodomeryi z Wlk. Ks. Krakowskim. 16.VII.1914 2
30/182/0/-/7 Obwieszczenie o wstrzymaniu wyborów powszechnych do Sejmu Krajowego Kr. Galicji i Lodomeryi z Wlk. Ks. Krak. 2.VIII.1914 2
30/182/0/-/8 Obwieszczenie c.k. Starosty o egzekucji redaktora Józefa Kotka z Prossnitz wykonanej 23.XII.1914 r. 23.XII.1914 2
30/182/0/-/9 Manifest wydany przez Franciszka Józefa "do Moich Ludów" o wypowiedzeniu wojny przez Włochy. 23.V.1915 2
30/182/0/-/10 Obwieszczenie o obowiązku zdania broni palnej i poszanowaniu grobów żołnierskich. VIII.1915 2
30/182/0/-/11 Odezwa prezesa Naczelnego Komitetu Narodowego dr. W.L.Jaworskiego o obchodach 1 rocznicy wkroczenia Legionów do Królestwa. 6.VIII.1915 1
30/182/0/-/12 Odezwa Nacz. Kom. Nar. do Rady Miejskiej w Niepołomicach o obchodach I rocznicy wkroczenia Legionów do Królestwa. 8.VIII.1915 1
30/182/0/-/13 Obwieszczenie marszałka polnego arcyksięcia Fryderyka i c.k. Namiestnika v.Colarda o procedurze karnej sądów doraźnych działających na terenie operacyjnym armii polowej. 5.II.1916 2
30/182/0/-/14 Odezwa "Do Moich Ludów" o wybuchu wojny. 22.XI.1916 2
30/182/0/-/15 Odezwa c.k. Namiestnika o powołaniu wojskowego funduszu wdów i sierot po poległych żołnierzach i o tygodniu zbiórki pieniędzy na ten cel. VIII.1918 1
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

399

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.