Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Bochni

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1929 - 1951
- brak danych - 1929 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/2/0/-/1 Księga protokołów Powiatowej Rady Narodowej w Bochni 1945-1947 0
30/2/0/-/2 Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego w Bochni. 1945-1950 0
30/2/0/-/3 Protokoły posiedzeń plenarnych 1949-1950 0
30/2/0/-/4 Księga protokołów Powiatowej Rady Narodowej w Bochni 1947-1948 0
30/2/0/-/5 Księga protokołów Powiatowej Rady Narodowej w Bochni 1948-1948 0
30/2/0/-/6 Księga uchwał Powiatowej Rady Narodowej w Bochni 1947-1949 0
30/2/0/-/7 Księga uchwał Powiatowej Rady Narodowej w Bochni 1950-1951 0
30/2/0/-/8 Sprawy ogólne - sprawy regulacji gospodarstw, sprawy wyborów do ciał samorządowych, sprawy pracownicze, statystyka i sprawozdawczość, nadzór nad bibliotekami, przyznawanie zapomóg i stypendi, sprawy budowlane m.in. Budowa nowego budynku Szpitala w Bochni 1950-1950 0
30/2/0/-/9 Dział Finansowo - Gospodarczy - pism ws. sytuacji Bibiloteki Powiatowej w Bochni, pisma ws. powstania Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zestawienia sum preleminowanych, wnioski o włączenie inwestycji do Państwowego Planu inwestycyjnego (szkoły, remizy, sieć wodociągowa, sprawozdanie z wizytacji Niższej Szkoły Muzycznej Powiatowego Związku Samorządu Terytorialnego w Bochni (s. 1819), sprawa budowy Posterunku MO w Mikluszowicach (s. 1875) 1947-1948 0
30/2/0/-/10 Ogólna polityka komunalna - tymczasowe orzeczenia w sprawie organizacji szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego, pisma ws. zwolnienia z kosztów leczenia i przyznania stypedium 1949-1949 0
30/2/0/-/11 Nadzór nad gminami - protokoły z kontroli, zarządzenia pokontrolne, zażalenia na decyzję Wydziału Powiatowego w sprawie zawieszenia w urzędowaniu na stanowisku Burmistrza Ferdynanda Kozłowskiego i odwołania z pełnionej funkcji (życiorys s. 7-22) 1948-1949 0
30/2/0/-/12 Nadzór nad gminami - pisma ws. stanu sanitarnego szkół, przydział etatów nauczycielskich, oddanie w Zarząd Gminie mIasta Bochni Cegielni Ekstein i S-ka (s. 239) 1948-1949 0
30/2/0/-/13 Nadzór nad gminami - odpisy protokołów Gminnych Rad Narodowych, protokoły z posiedzeń zarządu Miejskiego, sprawozdanie z wykonania prac Działu Gospodarczego i Budowalnego od stycznia do czerwca 1948 (s. 951), informacje nt. aktów umowy sprzedaży mienia gromadzkiego 1947-1949 0
30/2/0/-/14 Nadzór nad Gminami -sprawy osobowe pracowników gmin, prosby o przyjęcie do pracy, wykaz pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia w Gromadach, życiorysy 1934-1949 0
30/2/0/-/15 Budżety gminne i gromadzkie - wyciągi z protokołów Gminnych Rad Narodowych, zestwienia niedoboru gmin wiejskich 1948-1949 0
1 2 3

Amount of archival material

45

0

0

2.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.