Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sobolowie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1871 - 1902
- brak danych - 1871 - 1902
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzeń 1871-1902 (sygn. 30/230/1, 5)
Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń 1871-1902 (sygn. 30/230/4, 6)
Indeksy do ksiąg urodzeń 1871-1895 (sygn. 30/230/2, 3)
- brak danych -

Amount of archival material

6

0

0

0.14

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -