Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Bochni

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dekretem z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania władz administracji rządowej powołał terenowe organy administracji państwowej w osobach wojewodów i starostów powiatowych . Starosta był władzą administracji ogólnej pierwszej instancji. Pod względem służbowym podlegał bezpośrednio wojewodzie. Był on mianowany przez Ministra Administracji Publicznej na wniosek PRN, która mogła też żądać jego odwołania. Powiatowa Rada Narodowa w skład której wchodzili powołani przedstawiciele organizacji politycznych, gospodarczych, zawodowych i społecznych miała prawo przez swoje komisje lub prezydium, jako organ stale funkcjonujący, kontrolowania całokształtu działalności starostwa i jego kierownika. Starosta Powiatowy był pełnoprawnym członkiem Powiatowej Rady Narodowej i z urzędu wchodził w jej skład. Na posiedzeniach rady narodowej przedstawiał okresowe sprawozdania z działalności własnej jako kierownika administracji ogólnej i podległych sobie urzędów. Działalność Starostw zamknęła nowa ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej uchwalona w dniu 20 marca 1950 r. /Dz.U.R.P. nr 14 , poz. 130/. Rozdział piąty w/w Ustawy mówił m.in. że „... znosi się związki samorządu terytorialnego... znosi się stanowiska wojewody, wicewojewody, starosty, wicestarosty..... a Rady Narodowe oraz ich organa przejmują dotychczasowy zakres właściwości zmienionych organów odpowiedniego stopnia...” Starosta działał samodzielnie i jednoosobowo. Pierwszy, po II wojnie światowej, starosta powiatowy bocheński Jan Chwiałkowski rozpoczął urzędowanie na początku 1945 r. Od czerwca 1945 r. stanowisko to objął członek PPS-u Antoni Wolff. Referat ogólny 1945-1950 (sygn. STPBa-1-6)
Referat szkód wojennych 1945 (sygn. STPBa-7-11)
Referat społeczno-polityczny 1946-1949 (sygn. STPBa-12-15)
Referat prawno-administracyjny 1945-1950 (sygn. STPBa-16-28)
Referat wojskowy 1945-1950 (sygn. STPBa-29-39)
Referat odbudowy 1945-1948 (sygn. STPBa-40-43)
Referat rachunkowo-gospodarczy 1947-1950 (sygn. STPBa-44-51)
Referat przemysłu i handlu 1945-1950 (sygn. STPBa-52-69)
Referat kultury i sztuki 1945-1949 (sygn. STPBa-70-71)
- brak danych -

Amount of archival material

88

71

0

4.15

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.