Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1947-2016
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/380/0/-/16 Protokoły z zebrań Komisji Przedmiotów Humanistycznych 1975-2006 0
30/380/0/-/17 Księga protokołów Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych 2007-2016 0
30/380/0/-/18 Księga protokołów posiedzeń Komisji Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych 1995-2016 0
30/380/0/-/19 Protokoły posiedzeń Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych 2009-2014 0
30/380/0/-/20 Księga protokołów posiedzeń Zespołu Wychowawczego 1970-1990 0
30/380/0/-/21 Protokoły posiedzeń Komisji Wychowawców Klasowych 1970-2001 0
30/380/0/-/22 Księga protokołów posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego 1969-1983 0
30/380/0/-/23 Księga protokołów posiedzeń Zespołu Kierowniczego 1977-1984 0
30/380/0/-/24 Księga protokołów posiedzeń Zespołu Kierowniczego 1984-1988 0
30/380/0/-/25 Księga protokołów posiedzeń Zespołu Kierowniczego 1988-2003 0
30/380/0/-/26 Księga protokołów zebrań z rodzicami 1983-1994 0
30/380/0/-/27 Księga protokołów zebrań z rodzicami 1995-2007 0
30/380/0/-/28 Zarządzenie dyrektora w sprawie instrukcji kancelaryjnej 1961 0
30/380/0/-/29 Rada Patronacka Szkoły - protokoły posiedzeń, umowy z zakładami pracy o współpracy, sprawozdania ze współpracy 1985-1987 0
30/380/0/-/30 Korespondencja z Centralnym Związkiem Spółdzielczości Pracy i Ministerstwem Oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego i planów nauczania 1955-1959 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

218

0

0

3.34

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.