^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 30/6/0 Starostwo Powiatowe w Brzesku » Series:: 1 Referat Ogólny » File/unit:: 1

Zbiór zarządzeń i przepisów normatywnych

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1945-1945

1945 - 1945
polski
Regulamin pracy dla starostw Województwa Krakowskiego; Tymczasowa Instrukcja Kancelaryjna dla Starostw Województwa Krakowskiego; Tymczasowy Regulamin Pracy dla Starostw Województwa Krakowskiego; wykazy przepisów prawnych; Tymczasowy Statut Organizacyjny Starostw Województwa Krakowskiego; zestawienia przepisów Szczegółowy Podział Czynności w Starostwach Powiatowych i Grodzkich Województwa Krakowskiego.
- brak danych - StPBrz.17, 30/6/17, St.PBrz.106, 30/6/106
poszyt maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.