^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 30/6/0 Starostwo Powiatowe w Brzesku » Series:: 1 Referat Ogólny » File/unit:: 14

Organizacja Starostwa i zasady urzędowania oraz ogólny nadzór nad czynnościami kancelarii Starostwa.

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1946

1946 - 1946
polski
Okólnik w sprawie używania pieczęci nagłówkowej starostwa, sprawy regulacji godzin nadliczbowych, przesyłanie korespondencji urzędowej przez strony, pismo Wojewody Krakowskiego z 14 października 1946 – wyjaśnienia dotyczące zespoleń urzędów ziemskich, pismo Wojewody Krakowskiego z 15 października 1946 dotyczące wydawania zaświadczeń dla przesiedleńców, sprawy prawa opiekuńczego, wykaz urzędowych pieczęci używanych przez Starostę Powiatowego w Brzesku (odciski), postępowanie w sprawach lokalowych, wysyłanie pism za granicę.
O.7 St.PBrz. 4, 30/6/4
luzy maszynopis rękopis
dobry
78 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.