^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 30/6/0 Starostwo Powiatowe w Brzesku » Series:: 1 Referat Ogólny » File/unit:: 15

Organizacja Starostwa i zasady urzędowania oraz ogólny nadzór nad czynnościami kancelarii Starostwa.

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
1947

1947 - 1947
polski
Zapotrzebowanie na węgiel i koks, przekazywanie należności z kart wymiennych żywnościowych, informacja nt. Pełnomocnika komisarza do przeprowadzenia likwidacji izb rolniczych, przechowywanie akt w starostwie (wytyczne) oraz Wykaz ramowy spraw w starostwie, zaliczanych do kat. A., instrukcja o zabezpieczeniu tajemnicy służbowej, oznaki władz, urzędów i instytucji państwowych, utworzenie oddziału do spraw ochrony przed pożarami i innymi klęskami, sprawa etatów powiatowych referatów aprowizacji i handlu, pismo UW w Krakowie w sprawie wyłączenia spraw ewidencji i kontroli ruchu ludności z wydziału społeczno-politycznego i włączenie tychże do wydziału administracyjno-prawnego, stosunek urzędników do interesantów, terminowe wydawanie zarządzeń po lustracyjnych, nadzór nad lecznictwem, przekształcenia referatów, utworzenie referatów samochodowych w starostwach, szczegółowy podział czynności Referatu Aprowizacji w Starostwach Powiatowych (odpis), organizacja administracji oświaty rolniczej we władzach administracji ogólnej, szczegółowy podział czynności referatów w Starostwach Powiatowych.
O.7 St.PBrz.4, 30/6/4
luzy maszynopis rękopis
dobry
240 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.