^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 30/6/0 Starostwo Powiatowe w Brzesku » Series:: 1 Referat Ogólny » File/unit:: 2

Sprawy organizacyjne.

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1945-1945

1945 - 1945
polski
Sprawy organizacyjne: pisma Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (zmiana granic województwa krakowskiego i kieleckiego, wznowienie działalności Ligii Morskiej, sprzedaż biletów kolejowych, należyte pogrzebanie zwłok poległych żołnierzy i ludności cywilnej, świadczenia na rzecz wojska, zabezpieczenie ziarna siewnego – Akcja siewna – powiatowy sztab zasiewów [protokoły kontroli przez sztab przeprowadzanych], ustalenie godzin urzędowania, wykazy mostów na drogach, ułatwienie dostępu na wyższe uczelnie, odznaczenia komendantów wojennych, reorganizacja referatu samorządowego starostw, przydział lokali dla potrzeb instytucji publicznych), Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie traktowania sądownictwa przy uroczystościach publicznych [okólnik nr 53 z 6 czerwca 1945, odpis], Ministerstwa Skarbu w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa złotych monet, zagranicznych walut i innych kosztowności przechowywanych w urzędach państwowych i samorządowych, Ministerstwa Aprowizacji i Handlu w sprawie przeprowadzenie rewizji w Spółdzielniach, Ministerstwa Administracji Publicznej w sprawie repatriacji ob. brytyjskich – b. jeńców i ich rodzin oraz pismo dotyczące zakazu urządzania bankietów i przyjęć Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Krakowie w sprawie udzielenia pomocy ocalałej ludności żydowskiej; sprawozdanie z działalności starostwa brzeskiego od 1 maja 1945 do 25 czerwca 1945, Wykaz władz i urzędów oraz podległych im przedsiębiorstw na terenie starostwa brzeskiego, opłaty za rozparcelowaną ziemię, usunięcie napisów niemieckich, uprawnienia służby telekomunikacyjnej, likwidacja Nadleśnictwa Radłów, przestępstwa urzędnicze, Wiadomości Statystyczne GUS z sierpnia 1945, mianowanie komendanta posterunku MO w Brzesku, wykaz ruchu spraw w starostwie brzeskim za grudzień 1945, znajomość zasadniczych przepisów w starostwach.
O. 1 St. Brz. 106, 30/6/106
luzy maszynopis rękopis
dobry
340 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.