^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 30/6/0 Starostwo Powiatowe w Brzesku » Series:: 1 Referat Ogólny » File/unit:: 7

Sprawy wynikające ze stosunku starosty do władz, urzędów i organów państwowych niezespolonych oraz samorządu terytorialnego.

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1948-1949

1948 - 1949
polski
Sprawozdania – tzw. opis terenu; pisma Wojewody Krakowskiego dotyczące ufundowania sztandaru dla żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza; wykaz zarządów gminnych i gromad, wchodzących do danego zarządu gminnego, wykaz zasięgu terytorialnego obwodów nadleśnictw dla ochrony lasów niestanowiących własności państwowej; pisma dot. zgłaszania i wyłączania przedmiotów i innych praw majątkowych, uznanych za niezbędne dla celów administracji lub gospodarki państwowej; wykazy ruchu spraw w 1948 roku w poszczególnych gminach; wykazy zaległości w urzędach; wczasy młodzieżowe jako inicjatywa organizacji młodzieżowych (Powiatowa Sekcja Wczasów Młodzieży Zorganizowanej); sprawy radiofonizacji i elektryfikacji wsi – korespondencja ze Społecznym Komitetem radiofonizacji Kraju, pisma Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczące: volksdeutschów, uporządkowania herbów miast i pieczęci urzędowych, usunięcia napisów niemieckich z budynków miejskich i wiejskich, sprawa rejestracji i dokumentacji start wojennych. Sprawy weryfikacji gruntów kościelnych (protokoły, zeznania, korespondencja), korespondencja z nadleśnictwem Brzeskim (np. zabezpieczanie lasów przed pożarami); korespondencja z PKP (ulgi dla pracowników państwowych). Utworzenie radiowęzła w Brzesku. Pobór podatku gruntowego.
Protokół z sesji wójtów i sołtysów z 1949 r., Zarządzenie wewnętrzne normujące zakres czynności i odpowiedzialności wszystkich pracowników Starostwa i referatów zespolonych, sprawozdanie z wykonania zaleceń po inspekcji Starostwa przez Wojewodę Krakowskiego, zarządzenia Wojewody, zarządzenia po lustracyjne, szczegółowy podział czynności działu rachunkowo-gospodarczego. Sprawa: O3/160/48 – Wezwanie do rejestracji szkód wojennych wydane przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium rady Ministrów z 1947 roku.
O.3 St.PBrz. 4, 30/6/4
luzy maszynopis rękopis
dobry
1066 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
brak spisu spraw
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.