Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks osobowy No 30/6/27, 30/6/20, 30/6/80
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/6/0/1/27 Sprawy osobiste pracowników starostwa. 1945 0
30/6/0/1/44 Sprawy poufne. 1945 0
30/6/0/1/1 Zbiór zarządzeń i przepisów normatywnych 1945-1945 0
30/6/0/1/2 Sprawy organizacyjne. 1945-1945 0
30/6/0/-/51 Ekshumacja i przewóz zwłok, cmentarze i grzebanie zamarłych, walka z epidemiami, lecznictwo w Ubezpieczalniach Społecznych 1945-1945 0
30/6/0/-/92 Referat Oświaty Rolniczej 1945-1945 0
30/6/0/-/117 Kontyngenty- dzierżawa 1945-1945 0
30/6/0/-/58 Okresowe plany działania, ewidencja personelu weterynaryjnego, nadzór nad targami zwierzęcymi, nadzór nad obrotem zwierzętami, nadzór nad przewozem zwierząt, sprawy grzebowisk i przeróbki padliny 1945-1945 0
30/6/0/-/106 Wykazy imienne wyjeżdżających na zachodnie ziemie polskie 1945-1945 0
30/6/0/-/84 Referat Ogólny Gospodarczy 1945-1945 0
30/6/0/-/75 Zezwolenia przemysłowe, inwetarz fabryki wody sodowej i lemoniady 1945-1945 0
30/6/0/-/66 Akta referatu weterynaryjnego 1945-1945 0
30/6/0/-/80 Statystyka i sprawozdania, sprawy pomocy bezrobotnym, sprawy opiekunów społecznych, sprawy opieki nad inwalidami wojennymi, sprawy pomocy dla ofiar wojny i terroru hitlerowskiego 1945-1946 0
30/6/0/-/116 1). Akta dotyczące szkód wyrządzonych przez przepęd bydła zdobycznego Czerwonej Armii 2). Zestawienia szkód wojennych w budynkach powstałych od roku 1939-1945 1945-1946 0
30/6/0/-/94 Referat Rolnictwa 1945-1946 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

124

0

0

9.85

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.