Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
indeks osobowy No 30/6/27, 30/6/20, 30/6/80
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/6/0/-/76 Sprawy ogólne w zakresie pieczy nad twórczością, zbiorów muzeów i zabytków, sprawy teatrów - zakładanie i nadzór, sprawy muzyki i szkól muzycznych, sprawy sztuk plastycznych, sprawy zbiorów i muzeów 1945-1947 0
30/6/0/-/77 Sprawy zbiorów, muzeów oraz konserwacji zabytków, wykazy zabytków, sprawy muzyki i orkiestr, sprawy sztuk plastycznych 1948-1949 0
30/6/0/-/78 Sprawy ruchu amatorskiego 1950-1950 0
30/6/0/-/79 Plany i fundusze inwestycyjne 1949-1949 0
30/6/0/-/80 Statystyka i sprawozdania, sprawy pomocy bezrobotnym, sprawy opiekunów społecznych, sprawy opieki nad inwalidami wojennymi, sprawy pomocy dla ofiar wojny i terroru hitlerowskiego 1945-1946 0
30/6/0/-/81 Statystyka i sprawozdawczość, sprawy opieki nad inwalidami wojennymi, sprawy pomocy dla ofiar wojny, akcje socjalne, sprawy fundacji związanych z opieką społeczna, nadzór i kontrola zakładów pracy. 1947-1948 0
30/6/0/-/82 Sprawozdawczość, sprawy opieki zimowej, interwencja i orzecznictwo w/s pokrywanuia kosztów opieki społecznej łącznie z kosztami uczenia, pomoc dla inwalidów wojennych, pomoc poszkodowanym przez klęski żywioławe. 1949-1949 0
30/6/0/-/83 Protokoły Komisji Opieki Społecznej oraz wykazy pracowników PKOS-u 1946-1949 0
30/6/0/-/84 Referat Ogólny Gospodarczy 1945-1945 0
30/6/0/-/85 Referat Rachunkowo-Gospodarczy 1949-1950 0
30/6/0/-/86 Księga Kasowa Starostwa Powiatowego w Brzesku na rok 1948 1948-1948 0
30/6/0/-/87 Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej 1946-1947 0
30/6/0/-/88 Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej 1948-1948 0
30/6/0/-/89 Sprawozdawczość i statystyka, protokoły zdawczo-odbiorcze Szkół Rolnych, miesięczne plany pracy, kontrola szkół, wnioski w/s umów dzierżawczych, wnioski w/s zagospodarowania ośrodków rolnych, raporty inwestycyjne szkół 1949-1949 0
30/6/0/-/90 Sprawy nadzoru fachowego nad ośrodkami szkół rolniczych, nadzór fachowy i pedagogiczny nad akcją przysosobienia rolniczego, sprawozdawczość i statystyka z zakresu oświaty rolniczej 1950-1950 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

124

0

0

9.85

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.