Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Krzeczowskie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1737 - 1807
- brak danych - 1737 - 1807
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

2

0

0

0.05

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -