Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Michał Walicki (1904-1966; historia sztuki)

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - - brak danych -
inwentarz drukowany Yes - brak danych -
Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Ponad 50 prac, artykułów, referatów (1927–1965) z dziedziny polskiego malarstwa gotyku i renesansu, malarstwa obcego – holenderskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego (Rembrandt, Breughel, Dürer. Vermeer van Delf, Goya, Hoffman, Rocca), muzealnictwa, między innymi: "Złoty widnokrąg", "Obrazy bliskie i dalekie", "Bracia Lubienieccy", "Zapomniane dzieło polskiego gotyku", "W poszukiwaniu Vermeera", "Społeczny testament Dürera", "Przed ślepcami Breughla", "Skrwawienie róży". Wspomnienia o historykach sztuki (Zygmunt Batowski, Marian Morelowski, Stanisław Noakowski, Jan Sokołowski, Oskar Sosnowski, Juliusz Starzyński). Wstępy do katalogów wystaw (1947– 1965), recenzje prac z zakresu historii sztuki i z wystaw, między innymi grafiki polskiej w Republice Federalnej Niemiec, portretu holenderskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Materiały działalności Michała Walickiego (1929–1966): naukowej na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Sztuk Pieknych, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk – Instytut Sztuki, Towarzystwie Naukowym Warszawskim. Recenzje kilkunastu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Praca w Muzeum Narodowym i Muzeum Historycznym w Warszawie jako delegata Ministerstwa Kultury i Sztuki dla zabezpieczenia zabytków sztuki na terenie województwa gdańskiego w latach 1945–1947; działalności kulturalnej (między innymi w Komitecie Przygotowawczym Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego) i wydawniczej (szkic układu wydawniczego, umowy).
Materiały biograficzne (1928–1959), curriculum vitae, bibliografia prac, ankiety, dokumenty, dyplomy, odznaczenia, dokumenty gospodarcze i majątkowe (sprawa spadkowa po ojcu).
Niezbyt obfita korespondencja wychodząca i wpływająca (1937, 1947–1966), między innymi listy Stanisława Lorentza, Władysława Tomkiewicza, Michała Wallisa, Adama Wolffa, Kazimierza Wyki.
Bibliografia prac Michała Walickiego i kilka recenzji jego prac.
Księga pamiątkowa "Miscellanea Michaeli Walicki a discipulis et amicis dedicata" (1955) z bibliografią prac drukowanych Michała Walickiego.
Kilkanaście prac obcych na tematy historyczne, historii sztuki – malarstwo, rzeźba.
- brak danych -

Amount of archival material

85

85

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.