Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fundusz Stypendialny Bratnich Pomocy Żołnierzy-Studentów Obozów Uniwersyteckich w Szwajcarii

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
- brak danych - 1944
- brak danych - 1944 - 1944
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - samopomoc polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Fundusz Stypendialny powstał w 1944 roku z inicjatywy internowanych polskich żołnierzy-studentów Obozu Uniwersyteckiego w Winterthur w Szwajcarii. Myśl zorganizowania stypendium podjęły w listopadzie 1943 roku Koła Bratniej Pomocy i Koła Inżynierów. Pierwsze walne zebranie delegatów Bratniej Pomocy odbyło się 12 grudnia 1943 roku. Według statutu kapitałFunduszu stanowić miały wkłady wniesione przez żołnierzy, którzy studiowali lub wykładali na wyższych uczelniach w Szwajcarii, oraz zwrócone stypendia. Wysokość wkładu uzależniona była od lat pobytu w obozach uniwersyteckich. Minimum wkładu za jeden rok pobytu miało równać się jednomiesięcznemu utrzymaniu studenta na wyższych uczelniach w Polsce (przyjęto miarę jednomiesięcznego pełnego stypendium państwowego). Przystąpienie do funduszu było dobrowolne. Kapitały jego miały charakter społeczny, przeznaczone były na stypendia dla polskiej młodzieźy studiującej w kraju lub za granicą w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Stypendia były zwrotne.
Zarząd Funduszu miała sprawować Polska akademia Umiejętności, a czasowo Komitet Funduszu Stypendialnego. Do przeprowadzenia prac związanych z zebraniem deklaracji powołano Komisje Wykonawcze poszczególnych obozów. W wyniku działalności Komisyj w obozie w Winterthur podpisano 222 deklaracje, w Herisau 53. Obóz we Fryburgu z akcji się wycofał.
Zespół zawiera zasadnicze akta Funduszu, jak: statut, regulamin i sprawozdania Komisji Wykonawczej, korespondencję w sprawie statutu i deklaracji, listę członków, deklaracje oraz materiały dotyczące przekazania akt Funduszu Stypendialnego Poselstwu Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, a następnie Polskiej Akademii Nauk. - brak danych -

Amount of archival material

9

9

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.