Archival resources online szukajwarchiwach.pl

"Minerwa Polska" - kartoteka uczonych polskich

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
"Minerwa Polska" - kartoteka uczonych polskich tak
instytucje nauki i oświaty - instytucje badawcze i naukowe polski
inne pomoce No - brak danych -
"Minerwa Polska" - Rocznik Nauki Polskiej miał być według zamierzeń redakcjyjnych wydawnictwem podręcznym, obrazującym stan nauki polskiej we wszystkich jej dziedzinach i kierunkach. Wydawnictwo przygotowywał zespół pracowników Konwersatorium Naukoznawczego i redakcja miesięcznika "Życie Nauki" w Krakowie. Prace miały być prowadzone w czterech kierunkach:
1. stworzenie kartoteki uczonych polskich, wykładowców i pracowników naukowych, zawierającej dane personalne (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, tytuły naukowe, studia, specjalność, obecne stanowisko, miejsce pracy, adres) w układzie alfabetycznym;
2. zestawienie towarzystw i instytucji naukowych (szkół wyższych, instytutów badawczych, archiwów, bibliotek, muzeów) w układzie geograficznym;
3. przygotowanie indeksu nazwisk uczonych według specjalności;
4. przygotowanie spisu polskich czasopism i wydawnictw seryjnych naukowych.
Początkowo prace prowadzono w Krakowie, następnie redakcję przeniesiono do Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. W 1950 roku kartotekę uczonych przejęło Biuro I Kongresu Nauki Polskiej, a następnie Polska Akademia Nauk, która w 1955 roku przekazała ją do Archiwum PAN. W 1956 roku również w posiadaniu Archiwum znalazła się korespondencja redaktora związana z organizacją i finansowaniem "Minerwy" oraz jej likwidacją, przekazana przez profesora B. Olszewicza.
Materiały "Minerwy" obejmują: trzy teczki korespondencji redakcji, ankiety personalne pracowników wyższych uczelni, instytutów pozauczelnianych i innych placówek naukowych oraz kartotekę. Oprócz korespondencji w sprawach organizacyjnych teczki redaktora obejmują spisy osób zatrudnionych w placówkach naukowych i na uczelniach; na ogół są one niekompletne i zawierają również niekompletne dane personalne. W korespondencji znajdują się między innymi listy Leona Białkowskiego, Karola Górskiego, Tadeusza Manteuffla, Marii Ossowskiej.
Kartoteka obejmuje 2027 kart ułożonych alfabetycznie, na które wpisane zostały dane personalne z ankiet wysłanych do poszczególnych placówek naukowych i wypełnionych przez ich pracowników.
Drugi zbiór zawierający dane personalne pracowników nauki w okresie powojennym to 781 oryginalnych ankiet personalnych w układzie alfabetycznym.
Zachowane w zespole karty kartoteki i ankiety obejmują w sumie dane personalne dotyczące około 2800 osób.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0

Amount of archival material

0

0

0

2.90

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.