Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łososinie Górnej

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1890 - 1910
- brak danych - 1890 - 1910
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne łaciński
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Księga urodzeń z lat 1890-1910 (sygn. 31/1298/1) - brak danych -

Amount of archival material

2

0

0

0.09

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -