Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Starym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1882 - 1913
- brak danych - 1882 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Izraelicki Okręg Metrykalny w Nowym Sączu istniał od lat 70-tych XIX w. po czasy II wojny światowej Księgi Urodzeń z lat 1884-1908 (sygn. 31/1320/39-60)
Księgi Małżeństw z lat 1882-1910, 1918-1935 (sygn. 31/1320/61-81, 1091935)
Księgi Zgonów z lat 1883-1925, 1928, 1932-1935 (sygn. 31/1320/82-106, 121-130)
Indeksy do ksiąg urodzeń z lat 1883-1900 (sygn. 31/1320/1-13)
Indeksy do ksiąg małżeństw z lat 1883-1907 (sygn. 31/1320/14-27)
Indeksy do ksiąg zgonów z lat 1886-1913, 1917, 1928, 1933 (sygn. 31/1320/28-38, 1918-1920)
- brak danych -

Amount of archival material

130

0

0

1.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -