Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Miliku

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1838 - 1910
- brak danych - 1838 - 1910
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Księga urodzień dla wsi Andrzejówka z lat 1838-1891 (sygn. 31/461/1)
Księga urodzeń dla wsi Milik z lat 1857-1910 (sygn. 31/461/2)
Księga urodzeń dla wsi Żegeiestwó z lat 1876-1908 (sygn. 31/461/3)
- brak danych -

Amount of archival material

3

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -