Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1890 - 1928 [2010]
- brak danych - 1890 - 1928
2004 - 2010
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Księga urodzeń z lat 1890-1900 - Chełmiec, Rdziostów, Świniarsko, Mała Wieś, Drzykowa, Strugi (sygn. 31/488/1)
Księga urodzeń z lat 1890-1900 - Nowy Sącz, Chruślice, Falkowa, Grabowa, Gołąbkowice. Rożkowice, Załubińcze (sygn. 31/488/2)
Indekjs do księgi urodzeń -z 1890-1900 - Nowy Sącz, Chruślice, Falkowa, Grabowa, Gołąbkowice, Rożkowice, Załubińcze (sygn. 31/488/3)
Księga urodzeń z lat 1890-1900 - Bielowice, Boguszowa, Dąbrówka Polska, Dąbrówka Niemiecka, Jamnica, Januszowa, Kunów, Kwieciszowa, Librantowa, Olchówka, Naściszowa, Nawojówka, Piątkowa, Zawada (sygn. 31/488/4)
- brak danych -

Amount of archival material

13

0

0

0.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -