Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielogłowach

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1890 - 1899
- brak danych - 1890 - 1899
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Księga urodzeń z lat 1890-1899. Miejscowości: Dąbrowa, Klimkówka, Kurów, Naściszowa, Ubiad, Wielopole, Wola Kurowska, Zabełcze, Łążek (sygn. 31/495/1) - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -