Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Tarnowie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
- brak danych - 1808 - 1942
- brak danych - 1808 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
Paragraf szósty uniwersału z 20 II 1784 roku stanowił: Żydzi powinni także prowadzić trojakie rejestry z przepisanymi rubrykami, z małą zmianą z powodu ich religijnego wyznania. Proces budowy systemu żydowskich okręgów metrykalnych podjęty przez władze austriackie zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z 15 III 1875 roku, ogłoszone 14 IX 1876 roku (Dz. Ustaw Krajowych R.1876, nr 55). Żydowski okręg metrykalny w Tarnowie obejmował obszar którego granice ulegały zmianom, z których największa miała miejsce w 1877 roku, kiedy to część gmin należących rok wcześniej do okręgu w Żabnie znalazło się w granicach żydowskiego okręgu metrykalnego Tarnów. Księgi urodzeń 1808-1917 (sygn. 33/276/1-27, 82, 128, 131, 136, 143-145)
Indeksy do ksiąg urodzeń 1808-1909 (sygn. 33/276/69-74, 78, 80, 141, 146)
Księgi małżeństw 1849-1937 (sygn. 33/276/28-46, 106-125, 129, 132-133, 137-138)
Indeksy do księgi małżeństw 1877-1929 (sygn. 33/276/75, 126-127)
Księgi zgonów 1808-1937 (sygn. 33/276/47-68, 83, 85-105, 130, 134-135, 139-140, 147-150)
Indeksy do ksiąg zgonów 1850-1942 (sygn. 33/276/76-77,79, 81, 84)
Świadectwa urodzenia 1891-1916 (sygn. 33/276/142)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 140 9531

Amount of archival material

150

0

0

3.78

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.