Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Tarnowie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
- brak danych - 1849 - 1942
- brak danych - 1849 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
Paragraf szósty uniwersału z 20 II 1784 roku stanowił: Żydzi powinni także prowadzić trojakie rejestry z przepisanymi rubrykami, z małą zmianą z powodu ich religijnego wyznania. Proces budowy systemu żydowskich okręgów metrykalnych podjęty przez władze austriackie zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z 15 III 1875 roku, ogłoszone 14 IX 1876 roku (Dz. Ustaw Krajowych R.1876, nr 55). Żydowski okręg metrykalny w Tarnowie obejmował obszar którego granice ulegały zmianom, z których największa miała miejsce w 1877 roku, kiedy to część gmin należących rok wcześniej do okręgu w Żabnie znalazło się w granicach żydowskiego okręgu metrykalnego Tarnów. Księgi urodzeń 1849-1917 (sygn. 33/276/1-27, 82, 128, 131, 136)
Indeksy do ksiąg urodzeń 1863-1909 (sygn. 33/276/69-74, 78, 80)
Księgi małżeństw 1849-1937 (sygn. 33/276/28-46, 106-125, 129, 132-133, 137-138)
Indeksy do księgi małżeństw 1877-1929 (sygn. 33/276/75, 126-127)
Księgi zgonów 1855-1937 (sygn. 33/276/47-68, 83, 85-105, 130, 134-135, 139-140)
Indeksy do ksiąg zgonów 1850-1942 (sygn. 33/276/76-77,79, 81, 84)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
33/276/0/-/1 Księga urodzeń 1849-1858 249
33/276/0/-/2 Księga urodzeń 1858-1863 250
33/276/0/-/3 Księga urodzeń 1863-1876 517
33/276/0/-/4 Księga urodzeń 1876-1876 29
33/276/0/-/5 Księga urodzeń 1877-1879 250
33/276/0/-/6 Księga urodzeń 1879-1882 288
33/276/0/-/7 Księga urodzeń 1882-1887 388
33/276/0/-/8 Księga urodzeń 1887-1891 443
33/276/0/-/9 Księga urodzeń 1891-1894 0
33/276/0/-/10 Księga urodzeń 1894-1896 220
33/276/0/-/11 Księga urodzeń 1897-1897 103
33/276/0/-/12 Księga urodzeń 1898-1898 106
33/276/0/-/13 Księga urodzeń 1899-1899 102
33/276/0/-/14 Księga urodzeń 1900-1900 98
33/276/0/-/15 Księga urodzeń 1901-1901 99
33/276/0/-/16 Księga urodzeń 1902-1902 96
33/276/0/-/17 Księga urodzeń 1903-1903 100
33/276/0/-/18 Księga urodzeń 1904-1904 102
33/276/0/-/19 Księga urodzeń 1905-1905 95
33/276/0/-/20 Księga urodzeń 1906-1906 97
33/276/0/-/21 Księga urodzeń 1907-1907 99
33/276/0/-/22 Księga urodzeń 1908-1908 98
33/276/0/-/23 Księga urodzeń 1909-1909 101
33/276/0/-/24 Księga urodzeń 1910-1910 92
33/276/0/-/25 Księga urodzeń 1911-1911 101
33/276/0/-/26 Księga urodzeń 1912-1912 104
33/276/0/-/27 Księga urodzeń 1913-1913 86
33/276/0/-/28 Księga małżeństw 1849-1876 97
33/276/0/-/29 Księga małżeństw 1877-1892 199
33/276/0/-/30 Księga małżeństw 1877-1898 304
33/276/0/-/31 Księga małżeństw 1892-1898 0
33/276/0/-/32 Księga małżeństw 1899-1899 26
33/276/0/-/33 Księga małżeństw 1900-1900 35
33/276/0/-/34 Księga małżeństw 1901-1901 34
33/276/0/-/35 Księga małżeństw 1902-1902 31
33/276/0/-/36 Księga małżeństw 1903-1903 34
33/276/0/-/37 Księga małżeństw 1904-1904 35
33/276/0/-/38 Księga małżeństw 1905-1905 35
33/276/0/-/39 Księga małżeństw 1906-1906 40
33/276/0/-/40 Księga małżeństw 1907-1907 29
33/276/0/-/41 Księga małżeństw 1908-1908 36
33/276/0/-/42 Księga małżeństw 1909-1909 39
33/276/0/-/43 Księga małżeństw 1910-1910 37
33/276/0/-/44 Księga małżeństw 1911-1911 54
33/276/0/-/45 Księga małżeństw 1912-1912 46
33/276/0/-/46 Księga małżeństw 1913-1913 35
33/276/0/-/47 Księga zgonów 1855-1863 235
33/276/0/-/48 Księga zgonów 1863-1874 489
33/276/0/-/49 Księga zgonów 1874-1876 81
33/276/0/-/50 Księga zgonów 1877-1880 242
33/276/0/-/51 Księga zgonów 1880-1887 385
33/276/0/-/52 Księga zgonów 1887-1895 399
33/276/0/-/53 Księga zgonów 1895-1898 201
33/276/0/-/54 Księga zgonów 1899-1899 63
33/276/0/-/55 Księga zgonów 1900-1900 54
33/276/0/-/56 Księga zgonów 1901-1901 51
33/276/0/-/57 Księga zgonów 1902-1902 62
33/276/0/-/58 Księga zgonów 1903-1903 46
33/276/0/-/59 Księga zgonów 1904-1904 53
33/276/0/-/60 Księga zgonów 1905-1905 49
33/276/0/-/61 Księga zgonów 1906-1906 54
33/276/0/-/62 Księga zgonów 1907-1907 51
33/276/0/-/63 Księga zgonów 1908-1908 47
33/276/0/-/64 Księga zgonów 1909-1909 45
33/276/0/-/65 Księga zgonów 1910-1910 42
33/276/0/-/66 Księga zgonów 1911-1911 51
33/276/0/-/67 Księga zgonów 1912-1912 46
33/276/0/-/68 Księga zgonów 1913-1913 42
33/276/0/-/69 Skorowidz do księgi urodzeń 1863-1876 116
33/276/0/-/70 Indeks do księgi urodzeń (dzieci pozamałżeńskie) 1866-1894 35
33/276/0/-/71 Skorowidz do księgi urodzeń 1877-1888 146
33/276/0/-/72 Indeks do księgi urodzeń 1877-1888 126
33/276/0/-/73 Skorowidz do księgi urodzeń 1877-1898 125
33/276/0/-/74 Skorowidz urodzeń 1900-1909 162
33/276/0/-/75 Skorowidz do księgi małżeństw 1877-1899 66
33/276/0/-/76 Indeks do księgi zgonów 1850-1863 99
33/276/0/-/77 Indeks do księgi zgonów 1863-1876 106
33/276/0/-/78 Skorowidz do księgi urodzeń 1891-1895 129
33/276/0/-/79 Indeks do księgi zgonów 1877-1899 174
33/276/0/-/80 Indeks do księgi urodzeń (Nowy Wiśnicz) 1861-1878 0
33/276/0/-/81 Indeks do księgi zgonów (Tarnopol) 1877-1942 0
33/276/0/-/82 Księga urodzeń 1914 0
33/276/0/-/83 Księga zgonów 1914 0
33/276/0/-/84 Skorowidz do księgi zgonów 1900-1914 0
33/276/0/-/85 Księga zgonów 1914 0
33/276/0/-/86 Księga zgonów 1915 0
33/276/0/-/87 Księga zgonów 1916 0
33/276/0/-/88 Księga zgonów 1917 0
33/276/0/-/89 Księga zgonów 1918 0
33/276/0/-/90 Księga zgonów 1919 0
33/276/0/-/91 Księga zgonów 1920 0
33/276/0/-/92 Księga zgonów 1921 0
33/276/0/-/93 Księga zgonów 1922 0
33/276/0/-/94 Księga zgonów 1923 0
33/276/0/-/95 Księga zgonów 1924 0
33/276/0/-/96 Księga zgonów 1925 0
33/276/0/-/97 Księga zgonów 1926 0
33/276/0/-/98 Księga zgonów 1927 0
33/276/0/-/99 Księga zgonów 1928 0
33/276/0/-/100 Księga zgonów 1929 0
33/276/0/-/101 Księga zgonów 1930 0
33/276/0/-/102 Księga zgonów 1931 0
33/276/0/-/103 Księga zgonów 1932 0
33/276/0/-/104 Księga zgonów 1933 0
33/276/0/-/105 Księga zgonów 1934 0
33/276/0/-/106 Księga małżeństw łączona 1914-1915 0
33/276/0/-/107 Księga małżeństw 1916 0
33/276/0/-/108 Księga małżeństw 1917 0
33/276/0/-/109 Księga małżeństw 1918 0
33/276/0/-/110 Księga małżeństw 1919 0
33/276/0/-/111 Księga małżeństw 1920 0
33/276/0/-/112 Księga małżeństw 1921 0
33/276/0/-/113 Księga małżeństw 1922 0
33/276/0/-/114 Księga małżeństw 1923 0
33/276/0/-/115 Księga małżeństw 1924 0
33/276/0/-/116 Księga małżeństw 1925 0
33/276/0/-/117 Księga małżeństw 1926 0
33/276/0/-/118 Księga małżeństw 1927 0
33/276/0/-/119 Księga małżeństw 1928 0
33/276/0/-/120 Księga małżeństw 1929 0
33/276/0/-/121 Księga małżeństw 1930 0
33/276/0/-/122 Księga małżeństw 1931 0
33/276/0/-/123 Księga małżeństw 1932 0
33/276/0/-/124 Księga małżeństw 1933 0
33/276/0/-/125 Księga małżeństw 1934 0
33/276/0/-/126 Skorowidz zbiorowy do aktów małżeństw 1900-1919 0
33/276/0/-/127 Skorowidz zbiorowy do aktów małżeństw 1920-1929 0
33/276/0/-/128 Księga urodzeń 1915 0
33/276/0/-/129 Księga małżeństw 1935 0
33/276/0/-/130 Księga zgonów 1935 0
33/276/0/-/131 Księga urodzeń 1916 0
33/276/0/-/132 Księga małżeństw 1936 0
33/276/0/-/133 Księga małżeństw 1936 0
33/276/0/-/134 Księga zgonów 1936 0
33/276/0/-/135 Księga zgonów 1936 0
33/276/0/-/136 Księga urodzeń 1917 0
33/276/0/-/137 Księga małżeństw 1937 0
33/276/0/-/138 Księga małżeństw 1937 0
33/276/0/-/139 Księga zgonów 1937 0
33/276/0/-/140 Księga zgonów 1937 0

Amount of archival material

140

0

0

3.44

0.00

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

0.00

- brak danych -