Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Żabnie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
- brak danych - 1879 - 1937
- brak danych - 1879 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
16 No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
Proces budowy systemu żydowskich okręgów metrykalnych podjęty przez władze austriackie zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z 15 III 1875 roku, ogłoszone 14 IX 1876 roku (Dz. Ustaw Krajowych R.1876, nr 55). Żydowski okręg metrykalny w Żabnie ( w 1876 w obrębie żydowskiego okręgu metrykalnego w Dąbrowa) obejmował obszar którego granice ulegały zmianom, z których największa miała miejsce w 1877 roku, kiedy to część gmin należących rok wcześniej do okręgu w Żabnie znalazło się w granicach żydowskiego okręgu metrykalnego Tarnów. Księgi urodzeń 1879-1916 (sygn. 33/309/1, 4, 8-13, 22-23, 28-32, 35-36, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 86)
Księgi małżeństw 1885-1937 (sygn. 33/309/3, 6-7, 24-25, 40, 50-67, 88, 90)
Księgi zgonów 1883-1937 (sygn. 33/309/ 2, 5, 14-21, 26-27, 33-34, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 68-85, 87, 89)
- brak danych -

Amount of archival material

90

0

0

0.78

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.