Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Dąbrowie Tarnowskiej

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
- brak danych - 1882 - 1937
- brak danych - 1882 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
16 No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
Paragraf szósty uniwersału z 20 II 1784 roku stanowił: Żydzi powinni także prowadzić trojakie rejestry z przepisanymi rubrykami, z małą zmianą z powodu ich religijnego wyznania. Proces budowy systemu żydowskich okręgów metrykalnych podjęty przez władze austriackie zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z 15 III 1875 roku, ogłoszone 14 IX 1876 roku (Dz. Ustaw Krajowych R.1876, nr 55). Żydowski okręg metrykalny w Dąbrowie obejmował obszar którego granice ulegały zmianom, z których największa miała miejsce w 1877 roku, kiedy to część gmin należących rok wcześniej do okręgu Dąbrowa znalazło się w granicach żydowskiego okręgu metrykalnego Żabno. Księgi urodzeń 1882-1917 (sygn. 33/374/1-30, 62, 65)
Księgi małżeństw 1915-1937 (sygn. 33/374/31-50, 63, 66)
Księgi zgonów 1916-1936 (sygn. 33/374/51-61, 64)
- brak danych -

Amount of archival material

66

0

0

0.56

0.00

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

0.00

- brak danych -