^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń miejscowosci Tarnowiec 1890-1901 i Zawada 1889-1901

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1889-1901

1889 - 1901
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -