Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie
Previous archive Next archive
2599.07 2939.0
675.41 8
4500 - brak danych -

- brak danych -

Archiwum powstało w 1950 r. jako Oddział Powiatowy w Tarnowie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie. W latach 1952-1975 działało jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Tarnowie podlegające Archiwum Wojewódzkiemu w Krakowie (do 1957 r.) a następnie Archiwum Państwowemu Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego. W latach 1976-1983 działało Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, a od lipca 1983 r., po wprowadzeniu ustawy archiwalnej z dnia 14.07.1983 r. placówka w Tarnowie została Oddziałem zamiejscowym Archiwum Państwowego w Krakowie (od 2012 r. Archiwum Narodowego w Krakowie). Pierwszą siedzibą Archiwum był niewielki pokój w budynku na ul. Kniewskiego (obecnie Bernardyńska), magazyny znajdowały się w budynkach ul. Bernardyńska 19 i 24. W 1985 r. Archiwum otrzymało budynek w Tarnowie-Mościcach przy ul. Chemiczną 16, siedzibę przeniesiono do wyremontowanego budynku w 1991 r.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
33/822/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Olszynach 1890-1915 0
33/821/0 Kuratorium Oświaty w Tarnowie [1964]1990-1998[1999] 0
33/820/0 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Brzostku 1895-1917 0
33/819/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie 1993-1994 0
33/818/0 Tarnowskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie 1994-2008 [2009] 0
33/817/0 Kolegium Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym Województwa Tarnowskiego w Tarnowie 1990-1994 0
33/816/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zespole Szkół Gospodarczo-Technicznych w Tarnowie 1968-1975 0
33/815/0 Akta komisji wyborczych z ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 2015-2015 0
33/814/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 2014-2014 0
33/813/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada i 5 grudnia 2010 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnowie 2010-2014 0
33/812/0 Urząd Statystyczny w Tarnowie [1994]1995-1998 0
33/811/0 Szkoła Podstawowa w Jadownikach Mokrych 1900-2002 0
33/810/0 Szkoła Podstawowa w Ryglicach 1912-1949 0
33/809/0 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie 1946-2013 [2014] 0
33/808/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Brzesku 1966-1972 0
1 2 3 ... 54 55
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.