Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1845] 1919-1939
- brak danych - 1845 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Gostyniu rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone.
Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
W skład powiatu gostyńskiego wchodziły następujące gminy: Borek, Gostyń, Krobia, Piaski, Pępowo, Poniec.
Referat Organizacyjny, 1921-1930, sygn. 1-10 (okólniki, wydatki, dane statystyczne o powiecie, sprawy osobowe pracowników); Referat Bezpieczeństwa, [1845] 1919-1939, sygn. 11-107 (rozporządzenia, okólniki, wybory, sprawozdania sytuacyjne, mniejszości
narodowe, stowarzyszenia, organizacje i partie polityczne, prasa, związki zawodowe, obchody 1 Maja); Referat Administracyjny, [1887] 1919-1939, sygn. 108-127 (USC, kontrola ruchu ludności, cechy rzemieślnicze, aprowizacja, handel, sprawy inspektoratu szkolnego); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1924-1939, sygn. 128-139 (okólniki, parcelacje majątków ziemskich, statystyka);
Referat Opieki Społecznej i Sanitarnej {1884] 1919-1935, sygn. 140- 146 (legaty, bezrobocie, lekarz powiatowy); Referat Wojskowy, 1920-1935, sygn. 147-149 (dezerterzy, wykazy poborowych, akta mobilizacyjne); Referat Budowlany, [1899] 1919-1938, sygn. 150-152 plany budowlane (m.in..rysunek huty szkła).
Sygn. 153 - 155 (okólniki Wojewody poznańskiego, spisy stowarzyszeń, sprawozdania sytuacyjne).
mikrofilmy sygn. 1-155, nr 34/2551-34/2705
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 156 57
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
34/1/0/-/1 Okólniki dotyczące oszczędności w gospodarce państwowej 1923-1930 0
34/1/0/-/2 Asygnowanie wydatków oraz administracji wszystkich przychodów w zakresie budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1923-1925 0
34/1/0/-/3 Asygnowanie wydatków oraz administracji wszystkich przychodów w zakresie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1925-1930 0
34/1/0/-/4 Traktat pokoju pomiędzy Polską a Rosją i Ukrainą [okólniki wojewody poznańskiego dotyczące traktatu] 1921-1921 0
34/1/0/-/5 [Protokoły obrad zjazdów starostów województwa poznańskiego] 1929-1933 0
34/1/0/-/6 [Ogólne dane statystyczne o powiecie, informacji o stanie organizacyjno-personalnym administracji, duchowieństwa] 1930-1938 0
34/1/0/-/7 [Statystyki emigracji i remigracji, spis instytucji urzędowych i społecznych powiatu] 1921-1921 0
34/1/0/-/8 [Listy osób zapraszanych przez Starostwo na oficjalne przyjęcia] 1929-1933 0
34/1/0/-/9 [Sprawy osobowe pracowników] 1921-1930 0
34/1/0/-/10 [Sprawy osobowe pracowników] 1930-1938 0
34/1/0/-/11 [Okólniki wojewody poznańskiego dotyczące między innymi wyborów do Sejmu, spraw religijnych i organizacji społeczno-politycznych] 1927-1927 0
34/1/0/-/12 [Okólniki wojewody poznańskiego dotyczące między innymi organizacji społeczno-politycznych oraz wyborów do Sejmu i Senatu] 1928-1928 0
34/1/0/-/13 [Okólniki poufne i tajne dotyczące między innymi zmiany interpretacji Traktatu Ryskiego oraz sprawozdań sytuacyjnych i bezrobocia] 1932-1934 0
34/1/0/-/14 [Okólniki wojewody poznańskiego dotyczące między innymi sprawozdań sytuacyjnych, obchodów pierwszomajowych i spraw religijnych] 1928-1939 0
34/1/0/-/15 Publikacje rozporządzeń policyjnych 1921-1939 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

156

156

0

2.03

2.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.