Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Rawiczu

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1812] 1919-1939
- brak danych - 1812 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes brak sygn. 23 - stwierdzony podczas skontrum w 1961 r. i w 1995 r.
Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda.
Wydział Powiatowy w Rawiczu został zorganizowany w 1919 r. i działał bez przerwy do końca sierpnia 1939 r.
I. Wybory do Sejmiku Powiatowego, posiedzenia Sejmiku, organizacja Wydziału Powiatowego
II. Sprawy administracyjne - mapa powiatu, urzędnicy
III. Sprawy budżetowo-kasowe - budżety, pożyczki, podatki
IV. Akta dotyczące gmin wiejskich - granice gmin, wybory, sprawy rachunkowo-kasowe
V. Nadzór nad USC - tworzenie USC
VI. Sprawy zdrowia publicznego - położne, szczepienia, dezynfekcja, niewidomi i głuchoniemi
VII. Opieka społeczna i zatrudnianie bezrobotnych - opieka nad ubogimi, zakłady opiekuńcze, pomoc dla bezrobotnych
VIII. Rybołówstwo i polowania
IX. Sprawy rolnictwa i hodowli - hodowla, elektryfikacja, Izba Rolnicza, zapomogi dla rolnictwa
X. Sprawy melioracyjne - melioracja, regulacja Orli i Dobroczni
XI. Koncesje przemysłowo-handlowe - pozwolenia na wyszynk
XII. Sprawy sporno-administracyjne - wybory rozjemców, postępowanie sporno-administracyjne
XIII. Sprawy budowlane - nadzór budowlany
XIV. Rewizje kotłów parowych
XV. Budowa, reparacje i utrzymanie dróg - przepisy budowy dróg, wykazy dróg, budowa i utrzymanie dróg
Podczas skontrum w 1995 r. stwierdzono brak następujących jednostek archiwalnych - sygn. 23 i 52 a

Amount of archival material

336

336

0

10.20

10.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.