Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Śmiglu

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1853] 1919-1932 [1935]
- brak danych - 1853 - 1919
1919 - 1932
1933 - 1935
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda.
Wydział Powiatowy w Śmiglu został zorganizowany w 1919 r. i działał do 1932 r. Wtedy to uległ likwidacji powiat śmigielski i został włączony do powiatu kościańskiego.
I. Referat Organizacyjny i Ogólny - organizacja Wydziału, wybory, posiedzenia Wydziału, sprawy PKO
II. Referat Spraw Gospodarczych i Rachuba - budżety, sprawozdania rachunkowe, pożyczki, nieruchomości gminne, podatki
III. Referat Podatkowy - podatki
IV. Referat Spraw Gminnych - administracja, urzędnicy gminni, budżety, sprawozdania rachunkowe
V. Referat Drogowy - wykazy dróg, budowa dróg i mostów, kolej powiatowa
VI. Referat Oświatowo-Kulturalny - sprawy szkolne
VII. Referat Zdrowia Publicznego i Weterynarii - opieka lekarska w szkołach, angażowanie lekarzy weterynarii
VIII. Referat Opieki Społecznej - ubodzy, bezrobotni, zakłady dobroczynne
IX. Referat Rolny - Izba Rolnicza, melioracje, hodowla, łowiectwo
X. Sprawy nadzoru nad urzędami stanu cywilnego
- brak danych -

Amount of archival material

436

436

0

4.70

4.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.