Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Wolsztynie

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1908] 1919-1939
- brak danych - 1908 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda.
Wydział Powiatowy w Wolsztynie został zorganizowany w 1919 r. i działał bez przerwy do końca sierpnia 1939 r.
I. Referat Organizacyjny i Ogólny - wybory, posiedzenia, organizacja, obszar gmin, sprawy archiwalne, sprawozdania sytuacyjne
II. Referat Spraw Gospodarczych i Rachuba - budżety, pożyczki, przemysł
III. Referat Podatkowy - statystyka podatków
IV. Referat Spraw Gminnych - sprawy wyborcze, budżety, sprawozdania rachunkowe
V. Referat Drogowy - korespondencja, szosy
VI. Referat Oświatowy i Kulturalny - sprawy szkolne, wychowanie fizyczne
VII. Referat Zdrowia Publicznego - lecznictwo otwarte i zamknięte
VIII. Referat Opieki Społecznej - opieka nad ubogimi, subwencje dla instytucji dobroczynnych
IX. Referat Rolny - statystyka, parcelacja, pomiary, przemysł rolny
X. Fundusz Pracy - wykazy bezrobotnych, pomoc dla bezrobotnych
- brak danych -

Amount of archival material

356

356

0

4.60

4.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.