Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1813] 1919-1939
- brak danych - 1813 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Kościanie rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone.
Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. zlikwidowano powiat śmigielski, który został włączony do powiatu kościańskiego.
I. Referat Ogólny - sprawy reprezentacji Starostwa, odznaczenia
II. Referat Organizacyjny - okólniki, rozporządzenia, kontrole, podział administracyjny, sprawy budżetowo-gospodarcze,
III. Referat Bezpieczeństwa - sprawy konsularne, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy narodowościowo-wyznaniowe,
stowarzyszenia , związki, strajki, bezrobocie, policja, , komunikacja, sprawy paszportowe
IV. Referat Administracyjny - okólniki, sprawy obywatelstwa, opcje narodowościowe, USC, sprawy ludnościowe, przemysł, rzemiosło, handel, aprowizacja, sprawy wodne, budownictwo, ochrona przeciwpożarowa, kultura, sztuka
V. Referat Wojskowy - okólniki, rozkazy, sprawy mobilizacyjne
VI. Referat Opieki Społecznej - wsparcie ubogich, fundacje, zakłady opiekuńcze, ubezpieczenia, pośrednictwo pracy, bezrobocie, emigracja
VII. Referat Sanitarny - okólniki, lekarze, aptekarze, położne, zakłady lecznicze, sprawozdania
VIII. Referat Weterynaryjny - sprawy weterynaryjne, statystyka
IX. Referat Ochrony Lasów - nadzór nad lasami, zalesienie, ochrona lasów, programy gospodarcze
X. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - likwidacja majątków niemieckich, parcelacje majątków ziemskich,szkodniki roślin, statystyka
mikrofilmy nr 34/2706-34/3200 (sygn. 1- 474, 501-520)

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.