^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Spis osób, które podczas okupacji zostały pozbawione wolności, wywiezione na roboty przymusowe, wysiedlone i wywiezione w niewiadomym celu]

Archiwum Państwowe w Lesznie
dokumentacja aktowa 1835
- brak danych -
#ARG!
data not found - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
38 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -