^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 34/415/0 Urząd Stanu Cywilnego Garzyn » Series:: 2.1 Pierwopisy » File/unit:: 76

[Księga małżeństw]

Archiwum Państwowe w Lesznie
dokumentacja aktowa 76
- brak danych -
1894

1894 - 1894
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
132 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -