Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Osieczna

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy ustawy sejmu pruskiego z dnia 9 marca 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległym sobie obszarze urzędów stanu cywilnego. Urzędy rozpoczęły działalność z dniem 1 października 1874 r. Poszczególne urzędy stanu cywilnego działały na terenie jednej lub kilku gmin. Prowadziły one trzy serie ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów. Księgi prowadzono w dwóch egzemplarzach: pierwopisy i wtóropisy. Wtóropisy były przekazywane na przechowanie do wlaściwych terytorialnie sądów obwodowych (Amtsgericht).
Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. księgi przechowywane są przez 100 lat w urzędach stanu cywilnego, a po tym okresie przekazywane są do archiwów państwowych.
księgi urodzeń, małżeństw i zgonów Mikrofilmy: sygn. 1-54 (OL 1145-OL 1198)
Show all units in the collection:
Units in series:: 3.1 Pierwopisy
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
34/431/0/3.1/5 [Księga zgonów - miasto] 1874 26
34/431/0/3.1/6 [Księga zgonów - wieś] 1874 33
34/431/0/3.1/11 [Księga zgonów - miasto] 1875 52
34/431/0/3.1/12 [Księga zgonów - wieś] 1875 105
34/431/0/3.1/17 [Księga zgonów - miasto] 1876 56
34/431/0/3.1/18 [Księga zgonów - wieś] 1876 98
34/431/0/3.1/21 [Księga zgonów] 1877 192
34/431/0/3.1/24 [Księga zgonów] 1878 175
34/431/0/3.1/27 [Księga zgonów] 1879 143
34/431/0/3.1/30 [Księga zgonów] 1880 147
34/431/0/3.1/33 [Księga zgonów] 1881 173
34/431/0/3.1/36 [Księga zgonów] 1882 158
34/431/0/3.1/39 [Księga zgonów] 1883 165
34/431/0/3.1/42 [Księga zgonów] 1884 230
34/431/0/3.1/45 [Księga zgonów] 1885 166
34/431/0/3.1/48 [Księga zgonów] 1886 147
34/431/0/3.1/51 [Księga zgonów] 1887 159
34/431/0/3.1/54 [Księga zgonów] 1888 160
34/431/0/3.1/57 Księga zgonów 1889 123
34/431/0/3.1/60 [Księga zgonów] 1890 118
34/431/0/3.1/63 [Księga zgonów] 1891 111
34/431/0/3.1/66 [Księga zgonów] 1892 127
34/431/0/3.1/69 [Księga zgonów] 1893 139
34/431/0/3.1/87 [Księga zgonów] 1894 117
34/431/0/3.1/90 [Księga zgonów] 1895 124
34/431/0/3.1/93 [Księga zgonów] 1896 195
34/431/0/3.1/96 [Księga zgonów] 1897 132
34/431/0/3.1/99 [Księga zgonów] 1898 91
34/431/0/3.1/102 [Księga zgonów] 1899 108
34/431/0/3.1/105 [Księga zgonów] 1900 137
34/431/0/3.1/108 [Księga zgonów] 1901 148
34/431/0/3.1/111 [Księga zgonów] 1902 122
34/431/0/3.1/114 [Księga zgonów] 1903 140
34/431/0/3.1/117 [Księga zgonów] 1904 117
34/431/0/3.1/120 [Księga zgonów] 1905 148
34/431/0/3.1/123 [Księga zgonów] 1906 107
34/431/0/3.1/212 [Księga zgonów] 1907-1908 256
34/431/0/3.1/215 [Księga zgonów] 1909-1909 119
34/431/0/3.1/227 Księga zgonów 1910-1911 214
34/431/0/3.1/235 [Księga zgonów] 1912-1912 52
34/431/0/3.1/241 [Księga zgonów] 1913 65
34/431/0/3.1/244 [Księga zgonów] 1914 73
34/431/0/3.1/298 [Księga zgonów] 1915 0
34/431/0/3.1/301 [Księga zgonów] 1916 0
34/431/0/3.1/303 [Księga zgonów] 1917 0
34/431/0/3.1/305 [Księga zgonów] 1918 0
34/431/0/3.1/307 [Księga zgonów] 1919 0
34/431/0/3.1/309 [Księga zgonów] 1920 0
34/431/0/3.1/312 [Księga zgonów] 1921 0
34/431/0/3.1/314 [Księga zgonów] 1922 0
34/431/0/3.1/316 [Księga zgonów] 1923 0
34/431/0/3.1/317 [Księga zgonów] 1924 0
34/431/0/3.1/319 [Księga zgonów] 1925-1926 0

Amount of archival material

319

319

0

5.42

5.42

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -