Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Śmiglu

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1823] 1919-1932
- brak danych - 1823 - 1919
1919 - 1932
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Śmiglu rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone.
Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. zlikwidowano powiat śmigielski, który został włączony do powiatu kościańskiego. Tym samym przestało działać Starostwo Powiatowe w Śmiglu.
I. Referat Ogólny - sprawy godła narodowego, odznaczenia, zażalenia
II. Referat Organizacyjny - sprawy organizacyjne, osobowe, budżetowo-gospodarcze
III. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawy społeczno-polityczne, ogólne sprawy bezpieczeństwa publicznego, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy wyznaniowe, prasa, stowarzyszenia i związki, strajki, sprawy policyjne i sądowe, cudzoziemcy, sprawy graniczne, paszporty, kwesty, rozrywka, filmy, nadzór obyczajowy
IV. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa, opcji, zmiany nazwisk, ruch naturalny ludności, sprawy kultury, sztuki i oświaty, zakłady przemysłowe, targi, jarmarki, wystawy, organizacje rzemieślnicze, kotły parowe, ustalanie godzin pracy handlu i przemyśle, statystyki, sprawy kominiarskie, pożarnictwo, sprawy wodne i melioracyjne, łowiectwo i leśnictwo, walka z lichwą
V. Referat Wojskowy - sprawy mobilizacyjne, pobór do wojska, dezercje, ćwiczenia wojskowe
VI. Referat Karno-Administracyjny - kary policyjne, rejestr karny
VII. Referat Opieki Społecznej - sprawy ogólne, ubezpieczenia społeczne, zakłady opieki społecznej, fundacje, bezrobocie, pośrednictwo pracy, włóczęgostwo i żebractwo, emigracja, repatriacja, reemigracja
VIII. Referat Sanitarny - personel sanitarny, choroby zakaźne, zakłady lecznicze, drogerie, apteki, cmentarze, ekshumacje i przewóz zwłok
IX. Referat Weterynaryjny - choroby zaraźliwe, inwentarz żywy
X. Referat Rolny - sprawy ogólne, parcelacje, przywłaszczenia, statystyka rolna, organizacje rolnicze, oświata rolnicza, wytwórczość roślinna i zwierzęca, walka ze szkodnikami
XI. Sprawy gospodarcze i wojskowe I wojny światowej - stosunki polsko-niemieckie, dezerterzy, pożyczki wojenne, jeńcy wojenni, polegli, straty wojenne, odszkodowania, renty
mikrofilmy 34/3267-34/3613 (sygn. 1-347)

Amount of archival material

610

610

0

10.70

10.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.